Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Gimp: tworzenie szablonów stron WWW cz. 5

Opisywany szablon jest podzielony na trzy poziome obszary. Jest to szablon stałej szerokości, wyśrodkowany na stronie. Środkowy pas wykorzystuje sztuczkę udawanych kolumn, zaś etykiety opcji menu są wyśrodkowane poziomo i pionowo.

Szablon

Ukończony szablon jest przedstawiony na rysunku 1 i zawiera:

 • nagłówek, a w nim tytuł oraz zakładki,
 • część środkową podzieloną na menu (lewa strona) i treść (prawa strona),
 • stopkę.

Menu wykorzystuje efekt rollover wykonany w CSS. Wygląd opcji menu po naprowadzeniu wskaźnika myszy jest przedstawiony na rys. 2.

Obraz XCF

{tlo_0}

Pracę nad układem rozpoczynamy od przygotowania obrazu w programie GIMP.

{/tlo}

{tlo_1}

Krok 1: układ

Utwórz nowy obraz o wymiarach 800×600 pikseli. Wykorzystując opcje Obraz → Prowadnice → Nowa prowadnica dodaj prowadnice:

 • pionowe: 20, 40, 60, 280, 740, 760, 780
 • poziome: 20, 40, 210, 240, 260, 580

Prowadnice te wyznaczą podział całego obrazu na następujące fragmenty:

 • cały obszar (duży czarny prostokąt o wymiarach 760×560),
 • nagłówek (biały prostokąt o wymiarach 720×200),
 • zakładki (poziomy pas na dole nagłówka),
 • menu (szary prostokąt o wymiarach 220×340).

{/tlo}{tlo_0}

Wykorzystując skrajne prowadnice (pionowe: 20, 780, poziome: 20, 580) wykonamy obły prostokąt. Kolejno:

 • zaznaczamy prostokąt,
 • zaokrąglamy narożniki (Zaznaczenie → Zaokrąglenie o 10 procent),
 • wypełniamy zaznaczenie na nowej warstwie delikatnym gradientem liniowym (w taki sposób, by dolna połowa obrazu była jednolita).

{/tlo}

{tlo_1}

Wykonujemy białą warstwę przysłaniającą:

• na warstwie z obłym prostokątem wykonujemy operację Kanał alfa na zaznaczenie,

• odwracamy zaznaczenie,

• kopiujemy zaznaczenie z białego tła i wklejamy jako nową warstwę.

{/tlo}

{tlo_0}

Teraz wykonujemy obrys obłego prostokąta:

• zaznaczamy obły prostokąt (Kanał alfa na zaznaczenie),

• zmniejszamy zaznaczenie o jeden piksel (Zaznaczenie → Zmniejsz),

• odwracamy zaznaczenie,

• kopiujemy zaznaczenie z białego tła i wklejamy na nową warstwę,

• odwracamy kolory wklejonej warstwy (Warstwa → Kolory → Inwersja).

{/tlo}{tlo_0}

Wykorzystując prowadnice przecinające się w punktach (40, 40) oraz (760, 240) zaznaczamy prostokąt. Zaokrąglamy mu narożniki (Zaznaczenie → Zaokrąglenie o 15 procent) i wypełniamy go – na nowej przezroczystej warstwie – delikatnym niebieskawym gradientem liniowym. Będzie to prostokąt przeznaczony na nagłówek strony.

{/tlo}

{tlo_1}

Zmniejszamy krycie prostokąta nagłówka do 45.

{/tlo}

{tlo_0}

Jeszcze raz wykonujemy identyczny prostokąt przeznaczony na nagłówek. Tym razem prostokąt ten wypełniamy jednolitym kolorem czarnym. Zmieniamy jego tryb na Miękkie światło i ustalamy mu krycie na 20.

{/tlo}

{tlo_1}

Następnie wykonujemy obrys obłego prostokąta:

• zaznaczamy obły prostokąt nagłówka (Kanał alfa na zaznaczenie),

• przekształcamy zaznaczenie w ścieżkę (Zaznaczenie → Przekształć na ścieżkę),

• obrysowujemy ścieżkę jednopikselową czarną linią na nowej warstwie,

• zmniejszamy krycie obrysu nagłówka.

{/tlo}

{tlo_0}

Dodajemy cień nagłówka:

• zaznaczamy obły prostokąt nagłówka (Kanał alfa na zaznaczenie),

• wykonujemy skrypt: Script-Fu → Cień → Rzucanie cienia,

• zmniejszamy krycie cienia do 20.

{/tlo}{tlo_0}

Otwieramy zdjęcie lilii w nowym oknie. Filtrem Warstwa → Kolory → Jasność i kontrast zwiększamy kontrast zdjęcia.

{/tlo}

{tlo_1}

Przekształcamy kolorystykę zdjęcia. Wykonujemy filtr Warstwa → Kolory → Barwienie z parametrami:

• odcień: 205

• nasycenie: 75

• jasność: 0

{/tlo}

{tlo_0}

Zdjęcie wklejamy do przygotowywanego obrazu i skalujemy tak, by pasowało swoją wysokością do nagłówka. Fragmenty wystające poza nagłówek przycinamy:

• zaznaczamy obły prostokąt nagłówka (Kanał alfa na zaznaczenie),

• odwracamy zaznaczenie,

• zmieniamy bieżącą warstwę (warstwą aktywną ma być zdjęcie),

• czyścimy zaznaczenie na bieżącej warstwie (Edycja → Wyczyść).

{/tlo}

{tlo_1}

Dodajemy maskę zdjęcia lilii, która spowoduje znikanie zdjęcia w kierunku lewej krawędzi obrazu. Maskę wypełniamy podanym gradientem czarno-białym.

{/tlo}{tlo_0}

Po zastosowaniu gradientu zdjęcie będzie stopniowo znikało. Scalamy maskę z warstwą. W tym celu wykonujemy operację Zastosuj maskę warstwy.

{/tlo}

{tlo_1}

Ponownie dodajemy maskę warstwy. Tym razem maskę wypełniamy gradientem zawartym w obłym prostokącie nagłówka. Używamy operacji kopiuj/wklej:

• przechodzimy do warstwy z obłym prostokątem nagłówka,

• zaznaczamy obły prostokąt nagłówka i kopiujemy go,

• przechodzimy do warstwy ze zdjęciem,

• dodajemy maskę zdjęcia,

• wklejamy uprzednio skopiowany gradient,

• wklejony gradient musimy zakotwiczyć, tj. scalić z warstwą maski. Służy do tego ikona z kotwicą w oknie warstw (GIMP nie umożliwia tworzenia wielowarstwowych masek).

{/tlo}

{tlo_0}

W ten sposób do zdjęcia zastosowane zostały dwie maski: pierwsza powoduje znikanie w kierunku lewej krawędzi obrazu, a druga jest identyczna jak gradient nagłówka. Utworzoną wcześniej czarną warstwę przenosimy powyżej zdjęcia lilii. Zwiększamy krycie czarnego prostokąta, by otrzymać nieco ciemniejsze kolory nagłówka.

{/tlo}

{tlo_1}

Kończąc pracę nad nagłówkiem dodajemy jednopikselowe czarne obramowanie wyznaczające miejsce przeznaczone na zakładki. Zmniejszamy krycie czarnej kreski do 20.

{/tlo}

Krojenie pliku XCF

{tlo_0}

Na podstawie pliku XCF przygotowujemy trzy obrazy PNG, wyznaczające szkielet szablonu:

• {stala}naglowek-tlo.png{/stala} (760×240),

• {stala}pojemnik-tlo.png{/stala} (760×60),

• {stala}stopka-tlo.png{/stala} (760×130).

{/tlo}

{tlo_1}

Ponadto przygotowujemy dwa obrazy o wymiarach 220×180 przeznaczone na tło opcji menu.

{/tlo}

Do wykonania powyższych obrazów używamy:

 • selekcji prostokątnej,
 • prowadnic i opcji Widok → Przyciągaj do prowadnic,
 • operacji włączania i wyłączania widoczności warstwy,
 • oraz opcji Edycja → Kopiuj widoczne i Edycja → Wklej jako nowy.

Kod XHTML

Kod szablonu jest bardzo zwięzły:

 • cały szablon jest zawarty w pojemniku {stala}div#pojemnik{/stala},
 • pojemnik jest podzielony na trzy poziome pasy: {stala}div#naglowek{/stala}, zawartość oraz {stala}div#stopka{/stala},
 • zawartość jest podzielona na dwie kolumny: {stala}ul#menu{/stala} oraz {stala}div#tekst{/stala}.

Dodatkowo w nagłówku znajduje się element {stala}h1{/stala} oraz zakładki {stala}ol{/stala}, zaś tekst zawarty w treści jest podzielony na akapity.

Zarys kodu XHTML jest przedstawiony na listingu 1.

Listing 1: Zarys kodu XHTML


  

Lorem Ipsum

 1. lorem
 2. ...

Lorem ipsum dolor sit amet...

©Lorem Ipsum

Kod CSS

Pojemnik główny

Pracę nad stylami rozpoczynamy od układu.

Definiujemy wyśrodkowany pojemnik stałej szerokości 760 pikseli (szerokość pojemnika jest identyczna jak szerokość obrazów {stala}naglowek-tlo.png{/stala}, {stala}pojemnik-tlo{/stala} oraz {stala}stopka-tlo. png{/stala}).

W tle pojemnika umieszczamy obraz {stala}pojemnik-tlo.png{/stala}. Będzie on dawał efekt sztucznych kolumn:

Wygląd witryny po nadaniu powyższych stylów jest widoczny na rysunku obok

#pojemnik {
  width: 760px;
  margin: 0 auto;
  background: url(\'pojemnik-tlo.png\') center top repeat-y;
}

Podział kolumn

{tlo_0}

W kolejnym kroku dodajemy pionowe kreski, które wyznaczą podział kolumn. Są to jednopikselowe czarne kreski o kryciu zmniejszonym do 20. Wykorzystujemy prowadnice pionowe o współrzędnych: 60, 280 i 740.

{/tlo}

Menu

{tlo_1}

Ostatnim etapem pracy nad obrazem XCF jest przygotowanie pasa przeznaczonego na menu. Zaznaczamy prostokąt wyznaczony przez prowadnice pionowe 60 i 240 oraz poziome 280 i 580. Prostokąt ten wypełniamy delikatnym gradientem liniowym (kolor jaśniejszy jest z lewej strony, a ciemniejszy z prawej) i zmniejszamy nieco jego krycie.

{/tlo}

{tlo_0}

Dodajemy cień prostokąta przeznaczonego na menu:

• zaznaczamy cały prostokąt (Kolor alfa na zaznaczenie),

• wykonujemy efekt: Script-Fu → Cień → Rzucanie cienia.

{/tlo}

{tlo_1}

Zmniejszamy nieco krycie rzucanego cienia.

{/tlo}

{tlo_0}

Zaznaczamy prostokąt przeznaczony na pojedynczą opcję menu. Prostokąt ten wypełniamy delikatnym pionowym gradientem liniowym (kolor ciemniejszy jest na górze, jaśniejszy na dole).

{/tlo}

{tlo_1}

Kopiujemy prostokąt przeznaczony na opcję i wypełniamy czarnym kolorem. Regulując krycie czarnej warstwy ustalamy kolor opcji wskazanej przez wskaźnik myszy.

{/tlo}

Pojemnik nasz jest podzielony na cztery fragmenty:

 • nagłówek ({stala}div#naglowek{/stala}),
 • menu ({stala}ul#menu{/stala}),
 • treść ({stala}div#tekst{/stala}),
 • stopkę ({stala}div#stopka{/stala}).

Nagłówek ma stałe wymiary odpowiadające obrazowi {stala}naglowek-tlo.png{/stala}. Zawartość nagłówka będzie pozycjonowana względnie/bezwzględnie, do czego konieczna jest właściwość position:

#naglowek {
  background: url(\'naglowek-tlo.png\') no-repeat;
  width: 760px;
  height: 240px;
  position: relative;
}

Menu ma stałą szerokość, jest dosunięte do lewej i nie ma wypunktowania:

#menu {
  width: 220px;
  float: left;
  list-style-type: none;
  margin: 40px 0;
  padding: 0 0 0 40px;
}

Tekst jest dosunięty do prawej i ma stałą szerokość:

#tekst {
  float: right;
  width: 400px;
  padding: 0 60px 0 40px;
}

Natomiast stopka jest elementem czyszczącym, który wymusza wysokość pojemnika. Jej wymiary są identyczne jak wymiary obrazu {stala}stopka-tlo.png{/stala}:

#stopka {
  clear: both;
  background: url(\'stopka-tlo.png\') center bottom no-repeat;
  width: 760px;
  height: 100px;
  padding-top: 100px;
}

Zarys stylów odpowiedzialnych za układ witryny jest przedstawiony na listingu 2.

#pojemnik {
  width: 760px;
  margin: 0 auto;
  background: url(\'pojemnik-tlo.png\') center top repeat-y;
}
#naglowek {
  background: url(\'naglowek-tlo.png\') no-repeat;
  width: 760px;
  height: 240px;
  position: relative;
}
#menu {
  width: 220px;
  float: left;
  margin: 40px 0;
  padding: 0 0 0 40px;
  list-style-type: none;
}
#tekst {
  float: right;
  width: 400px;
  padding: 0 60px 0 40px;
}
#stopka {
  clear: both;
  background: url(\'stopka-tlo.png\') center bottom no-repeat;
  width: 760px;
  height: 100px;
  display: block;
  padding-top: 100px;
}

Po zastosowaniu stylów z listingu 2 witryna zmieniła wygląd. Jak widać, zasadnicza część pracy została wykonana.

Elementy nagłówka pozycjonowane względnie/bezwzględnie

Zawartość nagłówka pozycjonujemy względnie/bezwzględnie. Oprócz wpisu {stala}position: relative{/stala} elementu {stala}div#nagłówek{/stala} konieczny jest zapis {stala}position: absolute{/stala} zarówno w selektorze {stala}h1{/stala}, jak i {stala}ol{/stala}.

Nagłówek ustawiamy 60 pikseli od góry (top: 60) oraz 50 pikseli od lewej krawędzi (left: 50). Dzięki temu, że {stala}line-height{/stala} jest bliskie 0, a dopełnienie górne i dolne wynosi po 60 pikseli ({stala}padding-top{/stala}, {stala}padding-bottom{/stala}), tekst zawarty w elemencie {stala}h1{/stala} będzie pozostawał na swoim miejscu podczas operacji modyfikacji rozmiaru czcionki (Widok → Rozmiar tekstu):

#naglowek h1 {
  position: absolute;
  top: 60px;
  left: 50px;
  line-height: 0.1px;
  padding-top: 60px;
  padding-bottom: 60px;
}

Zakładki umieszczamy 190 pikseli od górnej krawędzi. Ich tekst jest wyśrodkowany w pionie i poziomie. Środkowanie poziome załatwia {stala}text-align{/stala}. Za wyśrodkowanie pionowe odpowiadają:

 • {stala}line-height{/stala} bliskie 0,
 • {stala}padding-top{/stala} oraz {stala}padding-bottom{/stala} dające w sumie wysokość menu.
#naglowek ol {
  position: absolute;
  top: 190px;
  left: 40px;
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
}
#naglowek li a {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100px;
  display: block;
  padding-top: 15px;
  padding-bottom: 14px;
  line-height: 0.1px;
  text-align: center;
}

Każda z opcji menu musi być indywidualnie pozycjonowana w poziomie. Stąd wynika konieczność stosowania identyfikatorów:

#o1 {
  left: 0;
}
#o2 {
  margin-left: 100px;
}
#o3 {
  margin-left: 200px;
}
#o4 {
  margin-left: 300px;
}

Menu

Menu stosuje efekt {stala}rollover{/stala} wykonany w CSS. Wymieniamy tło opcji, wytłuszczamy czcionkę i przesuwamy tekst nieco w prawo, zwiększając dopełnienie:

#menu li a {
  display: block;
  padding: 20px 20px;
  margin: 0;
  background: url(\'opcja.png\');
  border-top: 1px solid rgb .
  (160, 160, 160);
}
#menu li a:hover {
  font-weight: bold;
  padding-left: 25px;
  color: black;
  background: url(\'opcja-on.png\');
}

Może cię też zainteresować

Internet Maker

WordPress służy tylko do prowadzenia blogu? Nic z tych rzeczy! Dzięki tym dwudziestu nowym skórkom zamienisz blog w sklep, serwis informacyjny albo kopię Twittera.

Internet Maker

BaseKit ma stworzyć dynamiczne strony z plików Photoshopa. Jeśli wydaje cie się, że otrzymasz Dreamwavera działającego w przeglądarce to masz rację. Wydaje ci się.

Internet Maker

Szukając inspiracji warto zobaczyć, co robią inni projektanci. Nie zachęcamy nikogo do kradzieży, ale przedstawione strony natchną was setkami pomysłów.

Internet Maker

W dzisiejszym tutorialu zademonstruję, jak krok po kroku jak stworzyć grafikę dla profesjonalnego sklepu oferującego zdrowe napoje. Na pewno jednak znajdzie zastosowanie także dla innego rodzaju serwisów.