Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Włodzimierz Gajda

Internet Maker

Mathematical Markup Language to język znacznikowy, który umożliwia osadzanie wzorów matematycznych na stronach WWW. Artykuł opisuje, w jaki sposób przygotowywać dokumenty XHTML zawierające wstawki MathML, tak by były zgodne ze standardami...

Internet Maker

Biblioteka jQuery pozwala na operowanie drzewem DOM dokumentu przy użyciu zestawu selektorów. Elementy HTML wskazane odpowiednimi selektorami wzbogacamy o obsługę zdarzeń, wykorzystując do tego zestaw metod. Dzięki...

Internet Maker

Firma Yahoo! udostępnia programistom aplikacji internetowych zestaw usług określanych jako Yahoo API. Pozwalają one na dostęp do zasobów Yahoo z poziomu aplikacji. W ten sposób możemy np. przygotować własną...

Internet Maker

Przyjazne adresy URL wyglądają jak nazwy statycznych plików HTML, np. lorem.html, ipsum.html. W istocie są to odwołania do skryptów PHP, które bardzo często zawierają zmienne URL, np. index.php?id=13&tresc=artykul.

Internet Maker

PHPTAL jest implementacją pythonowskiego systemu Zope Page Template w języku PHP. Jego cechą charakterystyczną odróżniającą go od Smarty jest to, że zmienne występują wyłącznie w atrybutach znaczników. Poznanie biblioteki...