Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Newsy

Darmowe szkolenia internetowe

18 bezpłatnych szkoleń e-learningowych, które warto przerobić i zamieścić w swoim CV. Dzięki internetowi wszyscy możemy pogłębiać wiedzę i zdobywać nowe kwalifikacje nie wychodząc z domu. Nauka na odległość ma wiele zalet: nie ogranicza nas czasowo (uczymy się wtedy, gdy mamy wolny czas), likwiduje problem dojazdów i wiele innych.

E-learning to – definiując najkrócej – nauczanie na odległość. Wystarczy wolny czas, odpowiednio wyposażony komputer i połączenie z internetem.

{tlo_1}

http://parp.eduportal.pl/szkolenie6.aspx
Szkolenie z zakresu badań rynkowych. Charakterystyka rynku i jego elementów, rodzaje i zastosowanie analizy oraz rola informacji marketingowej w badaniach.

{/tlo}

{tlo_0}

http://parp.eduportal.pl/szkolenie2.aspx
Przedstawia uwarunkowania podjęcia działalności gospodarczej, porusza kwestię jej podejmowania i prowadzenia, opodatkowania oraz źródeł finansowania. W ostatnim z modułów są informacje o zatrudnianiu pracowników i obowiązkach związanych z takim działaniem.

{/tlo}

{tlo_1}

http://parp.eduportal.pl/szkolenie4.aspx
System Funduszy Strukturalnych. System wdrażania ich w Polsce. Zasady, warunki, procedury oraz prawa i obowiązki stawiane podmiotom ubiegającym się o wsparcie finansowe.

Możliwość uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców – przegląd działań programów operacyjnych. Zasady budowy dobrego projektu i przeniesienie go na wniosek aplikacyjny.

{/tlo}

{tlo_0}

http://parp.eduportal.pl/szkolenie5.aspx
Zasady budowy dobrego projektu i przeniesienie go na format biznesplanu. Analiza firmy i produktu. Analiza rynku, popytu i konkurencji. Strategia wprowadzenia produktu. Dostępne źródła finansowania, ich wady i zalety oraz wybór najbardziej korzystnego rozwiązania.

Harmonogram i analiza finansowa opłacalności przedsięwzięcia. Przygotowanie projekcji Rachunku Zysków i Strat, Bilansu, Rachunku Przepływów Finansowych.

{/tlo}

{tlo_1}

http://parp.eduportal.pl/szkolenie7.aspx
Pierwsze kroki w przetwarzaniu tekstu. Ustawienia programu. Wpisywanie, zaznaczanie i edycja danych. Kopiowanie, przenoszenie, usuwanie. Szukanie i zamiana tekstu. Formatowanie tekstu, akapitu i dokumentu. Tabele, obrazy, rysunki, wykresy. Podstawy i zasady tworzenia korespondencji seryjnej. Przygotowanie do druku i wydruk dokumentu.

{/tlo}{tlo_0}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Co to jest ekonomia? System gospodarczy Polski. Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej. Popyt, podaż i cena rynkowa. Konsument a gospodarka. Założenie i finansowanie firmy.

Produkcja i marketing: sztuka biznesu. W jaki sposób firmy konkurują ze sobą. Rola pracy w gospodarce. Rola państwa. Pieniądz i instytucje finansowe. Stabilizacja gospodarcza. Gospodarka globalna.

{/tlo}

{tlo_1}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Kumulacyjny charakter integracji międzynarodowej. Teoria optymalnych obszarów walutowych. Geneza Europejskiej Integracji Gospodarczej i Walutowej. Podstawy prawne Unii Gospodarczej i Walutowej.

System Instytucjonalny Unii Europejskiej. Podstawowe aspekty funkcjonowania unii walutowej. Wspólna polityka pieniężna Eurosystemu. Polityka kursowa w Unii Gospodarczej i Walutowej. Proces wprowadzania euro do obiegu.

{/tlo}

{tlo_0}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Sprawozdania finansowe jednostek gospodarczych jako źródła informacji do analizy finansowej. Bilans majątkowy i rachunek zysków i strat. Wynik podatkowy a wynik rachunkowy. Analiza sprawozdań finansowych.

Analiza wskaźnikowa. Analiza i rachunek przepływów pieniężnych. Próg rentowności. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

{/tlo}

{tlo_1}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Czy warto zaciągnąć kredyt w małej firmie? Jak wspierać bieżącą działalność firmy kredytem? Jak inwestować za kredyt? Zabezpieczenia prawne. Wskazówki praktyczne.

{/tlo}

{tlo_0}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Dzieje monetarne Polski przed narodzinami złotego. Narodziny złotego polskiego. Polska pod zaborami. Pieniądz w Drugiej Rzeczpospolitej. Polska Ludowa. Reanimacja polskiego pieniądza w latach 90. Historia monetarna Polski w liczbach.

{/tlo}

{tlo_1}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Uwarunkowania współczesnej bankowości. System bankowy Stanów Zjednoczonych. Japoński system bankowy. Systemy bankowe krajów Unii Europejskiej. Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych.

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie stabilizacji systemów bankowych. System bankowy w Polsce w perspektywie porównawczej. Bank centralny – Narodowy Bank Polski. Banki komercyjne. Wyzwania stojące przed polskim systemem bankowym w XXI wieku.

{/tlo}{tlo_0}

http://www.nbportal.pl/common/Kursy.jsp
Wstęp do inwestowania. Produkty bankowe. Obligacje. Fundusze inwestycyjne. Ubezpieczenia. Akcje – gorączka zysków. Instrumenty pochodne, czyli wyższa szkoła jazdy. Waluty i Forex. Nieruchomości.

{/tlo}

{tlo_1}

http://www.unibet.com/punter/pokerLobby.do
Poznaj ogólne zasady pokera. Odwiedź szkołę Teras Hold\’em. Od czego zacząć i jak grać? Na początku \”Patrz i ucz się\”. Rozwiąż Poker Quiz, ale najpierw poznaj podstawy oraz metody doskonalenia swojej gry.

{/tlo}

{tlo_0}

http://bezpiecznejdrogi.interia.pl
Pierwsza pomoc. Skuteczne rozpoznawanie sytuacji na drodze. Profilaktyka. Powtórka z kodeksu drogowego. Fachowe porady doświadczonych kierowców.

{/tlo}

{tlo_1}

http://www.gopr.com.pl
Zasady udzielania pierwszej pomocy. Profilaktyka. Zachowywanie się i radzenie sobie w sytuacjach ekstremalnych.

{/tlo}

{tlo_0}

http://praca.korba.pl/459,szkolenie.html
Szkolenie \”Rozmowa kwalifikacyjna, czyli oko w oko z pracodawcą\” pomoże Ci wyjść zwycięsko z walki o posadę.

Na kolejnych stronach zapoznasz się m.in. z technikami radzenia sobie ze stresem, mową ciała i stylami negocjowania warunków zatrudnienia. Znajdziesz także konkretne przykłady pytań, z którymi możesz się spotkać podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

{/tlo}

{tlo_1}

http://praca.korba.pl/szkolenie/
Szkolenie jest pierwszym krokiem na drodze do kariery przedstawiciela handlowego. Teoria skutecznego prowadzenia rozmów handlowych. Porady praktyczne. Krótkie kwizy i testy. Dyskusja na forum z pozostałymi uczestnikami.

{/tlo}

{tlo_0}

http://www.bbc.co.uk/polish/learningenglish/
Język angielski w czystej postaci. Każda lekcja to zestaw słówek, kwiz, dialog pisany oraz mówiony. Zakres tematyczny: 27 kategorii – od sławnych ludzi po ekstremalny angielski.

{/tlo}

Może cię też zainteresować

Newsy

Niepubliczne Technikum Programistyczne w Warszawie oferuje program na poziomie najlepszych uczelni technicznych w Polsce.

Gaming

Produkcja będzie udostępniana szkołom średnim.

Publikacje

W kilku zestawach znajdziemy gry uczące rozwiązywania problemów, logicznego, ale niekoniecznie standardowego myślenia.

Newsy

Prosta szata graficzna i mechanika gry sprawiają, że może w nią grań niemal każdy.