Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Jak poprawić dostępność witryny?

W miarę możliwości musimy dbać o dostępność strony. Nie każdy zdaje sobie sprawę, które elementy rzeczywiście podnoszą, a które obniżają dostępność witryny.

W3C (World Wide Web Consorcium), organizacja zajmująca się standardami stron, podaje dokładną listę elementów podnoszących i obniżających dostępność. Dzieli się je na błędy, ostrzeżenia, własności zwiększające dostępność i elementy strukturalne i semantyczne.

Błędy

Za błędy (errors) uznaje się brak wymaganych przez standard elementów i własności takich jak: teksty alternatywne we wszystkich obrazkach (alt), etykiety formularzy (label), tytuły ramek czy tytuł strony w sekcji head (title). Druga grupa to puste elementy takie jak etykiety formularzy, nagłówki (np. {html}

{/html}), tytuły tabel i odnośniki.

Błędem jest również użycie elementu Marquee (poruszający się tekst) i Blink (migający tekst) oraz nadanie wielu etykiet jednemu formularzowi.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia to drobne uchybienia, które nie są niezgodne ze standardem, ale przeważnie są nielogiczne. Lista jest długa, a najczęściej spotykane to bezsensowny tekst alternatywny grafiki, umieszczenie ważnych informacji w obrazku tła, formularz bez legendy, użycie powiększonego lub pogrubionego tekstu do oznaczenia śródtytułów zamiast semantycznego nagłówka, wstawienie pustej listy, rozmiar tekstu mniejszy niż 9 pikseli czy sztucznie dodany, a niezgodny z logiką atrybut tabindex.

Za ostrzeżenia W3C uznaje również skrypty JavaScript, zdarzenia, aplety Javy i obiekty multimedialne oraz wymagające dodatkowego oprogramowania (arkusz kalkulacyjny, przeglądarka PDF). Czy słusznie pozostaje kwestią dyskusyjną.

Własności zwiększające dostępność

Do poprawy dostępności służą własności i elementy, które mogą pozostać niewidoczne, ale ułatwiają pracę czytników dla niewidomych, robotów itd. Na plusa zasłużymy dodając tekst alternatywny do grafiki (jeśli jest ona nieznacząca dodajmy pusty tekst – {html}alt=””{/html}), długie opisy (longdesc), etykiety formularzy, tytuły ramek i element fieldset. Warto dodać również odnośniki pozwalające na przeskoczenie do ważnych sekcji strony, o ile kotwica do której się odwołują zawsze istnieje. W przeciwnym przypadku zostanie to uznane za błąd.

Powinniśmy zadbać również o {link_wew 4754}dostępność bogatych aplikacji{/link_wew}.

Elementy strukturalne i semantyczne

W tej sekcji znalazły się informacje o prawidłowym użyciu elementów strukturalnych. Oznacza to m.in. stosowanie tabel do pokazywania danych tabelarycznych, a nie jako szkielet strony. Inne ważne sprawy to użycie nagłówków, emfazy (em) i silnej emfazy (strong), a nie pogrubienia i pochylenia, list, cytatów, źródeł cytowań czy kotwic. Oczywiście pogrubienie i pochylenie są dopuszczalne, ale nie w celu wyrażenia emocji.

Zastosowanie tych elementów zgodnie z ich semantycznym przeznaczeniem pozwala stworzyć logicznie zbudowany dokument, którego analiza jest łatwa nawet dla robotów. Okaże się to niezbędne jeśli w przyszłości, gdy powstanie {link_wew 5972}sieć trzeciej generacji{/link_wew} (web3.0).

Testowanie

Do sprawdzenia dostępności witryny możemy użyć skryptu znajdującego się na stronie http://wave.webaim.org/. Niestety program czasem się myli, np. przy napotkaniu kilku odnośników z opisem typu „9 komentarzy” uzna je za niepoprawne. Z drugiej strony to dobrze, bo tak jak żaden walidator, nie zastąpi on logicznie myślącego człowieka. Przynajmniej na razie.

Freelancer związa­ny z mediami od 2007 roku. Opublikował do tej pory ­ponad 500 artykułów m.in. dla Magazynu T3, Gazety Wyborczej, Onetu czy Nexta. Jako bloger pomaga przy projektowa­niu i wdroże­niach serwisów internetowych. Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia FreelanCity.org.

Może cię też zainteresować

Internet Maker

Dostępność serwisu internetowego dla osób niepełnosprawnych możemy rozważać z kilku punktów widzenia. Pomińmy dziś kwestie projektu graficznego oraz samej architektury informacji serwisu, a skupmy się na tym, jak...

Internet Maker

Dostępna strona musi być wygodna nie tylko dla przeciętnego internauty, ale także dla osób niepełnosprawnych wzrokowo lub ruchowo oraz użytkowników różnego rodzaju urządzeń mobilnych – jak PDA lub...