Połącz się z nami

Internet Maker

Zakładkowy galimatias – Ulubione pod specjalnym nadzorem

Adresy ciekawych witryn warto zapamiętać, aby można było szybko do nich wrócić. Jednak wbudowane w przeglądarki narzędzia do katalogowania stron nie należą do najlepszych, dlatego warto używać zewnętrznych, niezależnych narzędzi.

Terminy \”bookmarks\”, \”favorites\” czy \”ulubione\” znane są każdemu internaucie. Bez prywatnych kolekcji odsyłaczy trudno jest szybko i sprawnie poruszać się po wirtualnym świecie. Napęczniałe od linków zasoby ulubionych zakładek wymagają od czasu do czasu inwentaryzacji, uporządkowania. Trzeba powyrzucać martwe odsyłacze, wyeliminować duplikaty, poprzenosić niektóre linki do innych podkatalogów, zweryfikować poprawność długich adresów… Te i inne czynności może wykonać za nas (i to w dużej części automatycznie) menedżer zakładek internetowych. Oto czołówka najciekawszych aplikacji z tego gatunku.

AM-DeadLink

http://www.aignes.com
Status: freeware
Ocena: 6/6

 • kopiowanie favikonek
 • archiwizowanie ulubionych             
 • wbudowana przeglądarka
 • polska wersja

Darmowy, zlokalizowany i prosty w obsłudze menedżer ulubionych. Może zaimportować zakładki z IE, Opery, Mozilli i Netscape\’a. Po wczytaniu adresów można zweryfikować ich aktualność, po czym usunąć niedziałające linki.

Najciekawszą zaletą DeadLinka jest jednak umiejętność zasysania favikonek i integrowania ich z adresem macierzystym. Do tego dochodzi możliwość archiwizowania grafik i wszystkich ulubionych adresów do jednego katalogu lub od razu do skompresowanego archiwum.

Program ma wbudowaną przeglądarkę z możliwością blokowania okienek reklamowych. Za pomocą poleceń z menu kontekstowego można podglądać kod źródłowy wskazanego URL-a, przeglądać plik dziennika, kopiować adresy do schowka, przeszukiwać archiwum odsyłaczy oraz eksportować linki do pliku tekstowego.

Check & Get

http://www.activeurls.com
Status: shareware
Ocena: 5/6

 • śledzenie, wyróżnianie i monitorowanie zmian
 • szeroki zakres konfiguracji
 • polska wersja
 • skomplikowana obsługa

Menedżer zakładek i powiadamiacz o aktualizacjach. Może z określoną częstotliwością monitorować wybrane strony i informować o wszelkich zauważonych zmianach (tekstowe okienko, sygnał dźwiękowy lub e-mail). We wbudowanej przeglądarce nowe teksty wyróżniane są dodatkowym kolorem tła.

Program współpracuje (import/eksport zakładek) z IE, Operą, Firefoksem, Mozillą/Netscape\’em. Jest też kompatybilny z niektórymi nakładkami: MyIE2, Avant Browser. Zaimportowane zakładki można weryfikować pod kątem ich aktualności, wyodrębniać bądź usuwać zdublowane/niedziałające, wyróżniać konkretne odsyłacze, importować z serwera opisy, favikonki i słowa kluczowe, a także tworzyć graficzne minizrzuty.

Link Commander

http://www.resortlabs.com
Status: shareware
Ocena: 6/6

 • szeroki zakres importu/eksportu    
 • łatwa obsługa
 • polska wersja

Jeden z najlepszych menedżerów zakładek. Program został gruntownie zlokalizowany (łącznie z oknami podpowiedzi), a jego największym walorem jest szeroki zakres form importu i eksportu odsyłaczy: IE, Firefox, Opera, Netscape/Mozilla, NetCaptor, NeoPlanet oraz różne lokalne zasoby: pliki HTML/XML czy Moje dokumenty.

Zaimportowane adresy można weryfikować pod kątem ich aktualności, usuwać duplikaty i martwe linki, ściągać opisy i słowa kluczowe, favikonki, a gdy wszystko jest już sprawdzone, to można jeszcze poprzenosić linki, przegrupować kategorie, posegregować alfabetycznie wszystkie zasoby i na koniec zapisać zbiór jako specjalne archiwum z opisem. Zaletą Commandera jest również możliwość automatycznej synchronizacji z ulubionymi IE. Zgromadzone zakładki można zabezpieczyć na hasło.

Menurites

http://www.johnsult.com
Status: shareware
Ocena: 6/6

 • sortowanie programów i ulubionych
 • łatwa obsługa

Prosty program, którego rola sprowadza się do sortowania wszystkich zakładek w kolejności alfabetycznej. Odrębnie sortowane są skróty znajdujące się bezpośrednio w głównym katalogu, odrębnie w podkatalogach.

Sortowanie może być wykonywane jednorazowo na żądanie, albo automatycznie – program uruchamia się wówczas wraz z systemem i działając w tle na bieżąco układa nowe zakładki w odpowiednim porządku. Na tych samych zasadach mogą być także sortowane wszystkie skróty do zainstalowanych w systemie aplikacji (menu Start/Programy).

Turbo Favorites

http://www.turboirc.com/tfc/
Status: freeware
Ocena: 5/6

 • szybka weryfikacja odsyłaczy
 • różne warianty sprawdzania i sortowania    

Turbo Favorites działa na zasadzie kreatora ustawień. Najpierw zakłada się profil skanowania (lub otwiera już istniejący), po czym wybiera źródło odsyłaczy. Może to być domyślny katalog IE, dowolny inny wybrany katalog ze skrótami, plik bookmark.html z linkami bądź zasób ulubionych Firefoksa.

Kolejny etap polega na udzieleniu kreatorowi instrukcji odnośnie archiwizowania błędnych odsyłaczy. Można je zostawić tam gdzie są, odesłać tymczasowo do kwarantanny i/lub automatycznie skrócić adresy niedziałających odsyłaczy do ich rdzenia.

Martwe linki program może przenieść do odrębnego podfolderu w ulubionych. W ostatnim etapie konfiguracji ustalamy jeszcze nazwę profilu i liczbę jednoczesnych wątków skanowania. Po zakończonym skanowaniu program wyświetla zwięzły raport, przedstawiając ile i które linki działają bądź nie.

JustUrls

http://easterndigitalsoftware.com
Status: shareware
Ocena: 4/6

 • skróty do stron i programów
 • alfabetyczne sortowanie odsyłaczy
 • brak opcji importu zakładek z przeglądarek

Program pozwoli przygotować pływającą belkę z adresami do stron WWW i wybranych aplikacji. Kolejne adresy dopisuje się indywidualnie poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź przeciągnięcie favikonki z przeglądarki na okno programu.

Przy dopisywaniu strony można określić styl napisu (krój czcionki) dla każdego adresu i wybrać sposób otwierania strony w domyślnej przeglądarce – bieżące lub nowe okno.

W przypadku programów zamiast adresu URL wprowadza się ścieżkę dostępu do zainstalowanej aplikacji (nie dotyczy to jedynie wąskiej grupy systemowych i biurowych aplikacji Microsoftu, do których program sam potrafi znaleźć dojście). Z główną ikonką JustUrls można zintegrować jakiś nadrzędny priorytetowy adres (strony lub programu), a po nagromadzeniu się w kategorii wielu odsyłaczy, można je alfabetycznie posortować.

Bookmark Buddy

Menedżer zakładek współpracujący z IE, Netscape\’em, Mozillą, Firefoksem, Operą. Może też zaimportować do swojej bazy ulubione z innych aplikacji, takich jak MSN Explorer, AOL, Compuserve 2000, Yahoo Toolbar i pokrewnych aplikacji wykorzystujących netscape\’owy format zapisu ulubionych.

http://www.bookmarkbuddy.net
Status: shareware
Ocena: 4/6

 • szeroki zakres importu/eksportu
 • różne warianty przeszukiwania i opisywania
 • funkcja przyznawania ocen
 • terminarz ponownych wizyt
 • obsługa niestandardowych znaków (Unicode)
 • mało intuicyjna obsługa

Zaimportowane ulubione można sortować alfabetycznie, oceniać gwiazdkami ich przydatność merytoryczną, przypisywać im opisy i słowa kluczowe, integrować z nimi loginy i hasła dostępu, wymuszać cykliczne przypomnienia o odwiedzinach (terminarz).

Dostępne opcje pozwalają przeglądać zaimportowane zasoby, analizować ich statusowe wartości – data ostatniej wizyty, utworzenia, ostatniej aktualizacji, liczba odwiedzin, preferowana przeglądarka itp.

Do tego dochodzi szeroka paleta warunków przeszukiwania zakładek, opcja blokady dostępu do bazy i możliwość eksportu danych/odsyłaczy do innych formatów/przeglądarek. Program prawidłowo interpretuje wszelkie niestandardowe znaki w tytułach i opisach.

NetMarks Manager

Współpracuje z IE, Firefoksem, Operą, Mozillą, Netscape\’em. Importuje/eksportuje ulubione zakładki i/lub dodaje do przeglądarek polecenia uruchamiania/przechwytywania stron.

http://www.wetasoft.com
Status: shareware
Ocena: 4/6

 • różne warianty importu/eksportu zakładek   
 • współpraca z przeglądarkami
 • odrębne opisy i zrzuty ekranu
 • problemy z polskimi znakami

Bazę adresową można zapisać w pliku CSV lub HTM, a zaimportowane do programu zakładki urozmaicić dodatkowymi informacjami (opis, favikonka, zrzut ekranu), wyodrębnić z nich duplikaty i niedziałające linki, archiwizować w postaci plików XML, przenosić do innych kategorii/podkatalogów, analizować szczegóły odsyłaczy w drzewiastej strukturze podglądu, przeszukiwać pod kątem słów kluczowych i innych zdefiniowanych haseł, a także tworzyć zwięzłe statystyki posiadanych zasobów.

NetVisualize

http://www.netvisualize.com
Status: freeware/shareware
Ocena: 4/6

 • zrzuty ekranowe stron
 • polecenia diagnozujące stan połączenia        
 • problemy z polskimi znakami

Menedżer zakładek z możliwością tworzenia miniaturowych zrzutów stron o ustalonych wcześniej przez użytkownika parametrach wielkości i jakości.

Program może współpracować z większością przeglądarek (IE, Firefox, Opera, Netscape), z tym że wersja darmowa pozwala jedynie na import ulubionych. Z każdym adresem można zintegrować dodatkowy opis i skalę atrakcyjności (liczbowy suwak).

Zaimportowane do programu zakładki można swobodnie przeglądać, przenosić, kasować, filtrować, przeszukiwać, sortować i weryfikować ich aktualność. Komercyjna wersja aplikacji wyposażona jest w specjalne polecenia wywołujące systemowe narzędzia do badania jakości i szybkości połączenia – ping, traceroute, DNS.

SurfGem

Adresy można dopisywać ręcznie, przeciągać je z przeglądarki lub importować hurtem wprost do bazy programu – SurfGem rozpoznaje zakładki IE, Opery, Netscape\’a/Mozilli, aczkolwiek import możliwy jest tylko w jedną stronę.

http://www.gemx.com
Status: shareware
Ocena: 4/6

 • różne warianty zrzutów graficznych
 • szeroka paleta opcji wyróżniania
 • integracja tekstowych i graficznych informacji
 • duże rozmiary
 • brak opcji eksportu zakładek do przeglądarki

Menedżer oferuje wiele form wyróżniania, kolorowania i opisywania zakładek – zmianę ikon folderów, kolorowanie tytułów, odrębne ikonki przy każdym adresie.

Do tego dochodzi lokalna wyszukiwarka zindeksowanych zasobów, możliwość integrowania z każdym adresem graficznych i tekstowych notatek, funkcja weryfikacji adresów, wbudowana przeglądarka WWW i opcja blokady zakładek hasłem dostępu.

Kontroluj historię

ABC Shortcuts (http://www.abcshortcuts.com)

Ciekawy, darmowy program współpracujący wyłącznie z IE, który indeksuje znalezione w pamięci przeglądarki adresy WWW w posegregowany alfabetycznie spis treści. Program nie ma zatem nic wspólnego z ulubionymi zakładkami dodanymi wcześniej do IE, przejmuje natomiast wizualną kontrolę nad wszystkimi odwiedzonymi wcześniej stronami, które przeglądarka zachowała w swojej pamięci.

Po instalacji IE zostaje uzbrojony w dodatkowy pasek z zakładkami, a strony pod każdą literą są sortowane według krótkiej i długiej nazwy.

Jeśli adres strony ma krótką, trzyczęściową formę zaczynającą się od \”www\”, a kończącą na \”com\”, to w indeksie pod odpowiednią literą ukazuje się tylko główny, środkowy człon adresu. W pozostałych sytuacjach, gdy adres jest długi i wieloczęściowy, kryterium sortowania stanowią dwie pierwsze litery występujące po nazwie protokołu {stala}http://{/stala}.

Oprócz indeksowania historii, programu oferuje kilka innych usprawnień. Np. o ile lewy klawisz myszy otwiera standardowo główną stronę danej witryny, o tyle prawy klawisz otwiera ostatnio oglądaną podstronę danego adresu. Poza tym z każdą literą alfabetu można zintegrować jedną ulubioną witrynę szybkiego dostępu. Jeśli strona wymaga logowania, to wystarczy raz wprowadzić odpowiednie dane (hasło/login), kliknąć literę zakładki, a program skojarzy z daną literą nie tylko skrót, ale i dane dostępowe.

Adresy stron można też indeksować na odrębnej liście (podobnie jak ulubione), z tym że już bez podkatalogów (zakładka ze znakiem plus). Ostatnia funkcja polega na automatycznym uzupełnianiu wybranej wyszukiwarki zaznaczoną wcześniej frazą. Aby to uczynić, trzeba wcześniej otworzyć stronę z jakąś wyszukiwarką, wstawić kursor w okienko zapytania i zintegrować stronę z dowolną literą szybkiego skrótu. Potem wystarczy zaznaczyć na stronie wyraz, kliknąć literę skrótu, a program sam otworzy wyszukiwarkę, wprowadzi zaznaczony wyraz i uruchomi proces wyszukiwania.

Kliknij, by skomentować

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne

Zaprezentuj się

Newsy

Excel w obliczeniach naukowych i technicznych

Internet Maker

To były ciekawe Święta – podsumowanie ubiegłego tygodnia

Newsy

Office 2010 w sieciach P2P – podsumowanie poprzedniego tygodnia

Newsy

Połącz
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!