Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Thunderbird i jego piórka

Przegląd najciekawszych rozszerzeń Thunderbird, obok Firefoksa i Mozilli, oprócz wbudowanych domyślnie funkcji może wykorzystywać zewnętrzne rozszerzenia, które potrafią na różny sposób zwiększać jego standardowe możliwości. Oto czołówka najbardziej pożytecznych rozszerzeń dla Thunderbirda i krótka charakterystyka ich funkcji.

Jak instalować rozszerzenia?

W odróżnieniu od Firefoksa, rozszerzenia przeznaczone dla Thunderbirda należy
najpierw ściągnąć z internetu, zapisać gdzieś na dysku twardym i dopiero
wówczas zabierać się za ich instalację. Aby to zrobić, należy z menu Narzędzia,
wybrać polecenie Rozszerzenia i w otwartym okienku kliknąć opcję Instaluj.

Program poprosi o wskazanie katalogu, w którym zapisano wcześniej pobrane
rozszerzenia i umożliwi załadowanie pojedynczo wybranych modułów do instalatora.
Po załadowaniu potrzebnych rozszerzeń należy zrestartować Thunderbirda, po czym
można już korzystać z jego nowych funkcji. W niektórych przypadkach wskazane
jest jedynie skonfigurowanie świeżo zainstalowanych rozszerzeń, aby działały
zgodnie z wolą użytkownika.

Jeśli często zmieniamy rozszerzenia w
Thunderbirdzie, warto zainteresować się różnymi modułami odpowiedzialnymi za
obsługę rozszerzeń – Restart Thunderbird, MR Tech Local Install, MR Tech Disable
XPI Install Delay, Sort Extensions and Themes (patrz opisy). Podobnie jak w
przypadku Firefoksa, dodatkowe rozszerzenia powodują wolniejsze uruchamianie
Thunderbirda, należy zatem rozważnie dobrać tylko potrzebne i niedublujące się
funkcjami komponenty.

Rozszerzenia

Allow Local Address:

Pozwala używać adresów bez nazwy domenowej i korzystać z poczty elektronicznej
wewnątrz lokalnych sieci komputerowych.

Rewrap Toolbar Button:

Dodaje do paska narzędzi w oknie odpowiedzi ikonę polecenia Zawiń wiersze, które
przenosi kursor na koniec tekstu i dodaje do każdej linijki odpisywanej
wiadomości znak \”>\”.

NestedQuote Remover:

Usuwa z odpisywanych wiadomości znaki \”>\”.

Restart Thunderbird:

Dodaje odrębne polecenie i graficzna ikonkę do paska narzędzi, które
automatycznie restartuje Thunderbirda.

Headers Toggle:

Pozwala szybko rozwinąć nagłówek listu, wykorzystując klawisz skrótu H.

CuteMenus – Crystal SVG:

Rozbudowuje polecenia w rozwijanych menu dodatkowymi graficznymi ikonami.

SmtpSelect:

Dodaje ikonę do paska narzędzi, za pośrednictwem której można uzyskać szybki
dostęp do opcji konfiguracyjnych, odpowiedzialnych za wybór domyślnego serwera
SMTP.

Leet Key:

Pozwala szybko przerobić tekst wpisanej wiadomości i nadać mu cechy zgodne z
wybranym szablonem. Można pozamieniać litery z dużych na małe lub odwrotnie,
pisać morsem lub szyfrować tekst używając różnych technik kamuflażu (w tym
ROT13).

MR Tech Disable XPI Install Delay:

Eliminuje konieczność wyczekiwania na aktywność przycisku OK w czasie instalacji
rozszerzeń.

Contacts Sidebar:

Umieszcza w lewym dolnym rogu panel z lista kontaktów wzorowana na ksiażce
adresowej Outlook Expressa.

NewsWorthy for Thunderbird:

Wtyczka usprawniająca obsługę grup dyskusyjnych. Eliminuje skróty nazw i pomaga
w przygotowaniu odpowiedzi, odpowiednio formatując tekst.

mailTagger:

Ułatwia wklejanie do wiadomości pocztowych grafiki z wybranych wcześniej
katalogów. Rozszerzenie domyślnie instaluje także zestaw graficznych uśmieszków.
W opcjach konfiguracyjnych można zdefiniować domyślne wartości alternatywnych
tekstów opisujących graficzne obrazki.

Nostalgy:

Usprawnia przenoszenie wiadomości pomiędzy folderami poczty i otwieranie
wybranych folderów. Po instalacji, w lewym dolnym rogu Thunderbirda widać skróty
poleceń, które wywołują na pasku stanu okienko dialogowe do wpisywania kryteriów
działań.

(G)o – otwierania, (S)ale – zapisywania lub (C)opy – kopiowania
wiadomości w wybranych lokalizacjach. Podpowiedzi w dymku ułatwiają szybkie
wybieranie właściwych folderów.

Display Mail User Agent:

Extension Wyświetla w polu nagłówka każdej wiadomości mała graficzna ikonkę, która
informuje użytkownika z jakiego klienta pocztowego została wysłana dana
wiadomość.

Quote Colors:

Koloruje i wyróżnia w wiadomościach kolejne bloki cytatów. Opcje konfiguracyjne
pozwalają przy tym precyzyjnie definiować kolory na poszczególnych poziomach
cytatów, obramowania, a także wymuszać dekorowanie czcionek w wiadomościach
tekstowych (*tekst pogrubiony*, /tekst kursywa/, _tekst podkreślony_).

Update Notifier:

Informuje użytkownika komunikatem w dymku o uaktualnieniach wśród
zainstalowanych rozszerzeń.

QuickNote:

Podręczny notes, do którego można zapisywać różne notatki lub wklejać teksty
skopiowane z otrzymanych wiadomości (polecenie w menu kontekstowym).

Menu Editor:

Pozwala zmodyfikować domyślne polecenia dostępne w menu kontekstowym prawego
klawisza myszy i w rozwijanych poleceniach paska menu. Zależnie od preferencji,
wybrane polecenia można ukryć lub przenieść do innej grupy narzędzi. W razie
zamieszania można zresetować całość do domyślnych ustawień Thunderbirda.

InfoRSS:

Odrębny czytnik kanałów RSS z obszerna paleta ostawień konfiguracyjnych. Skróty
z subskrybowanych kanałów wyświetlane są na pasku stanu Thunderbirda, skąd można
nimi swobodnie zarządzać.

FoxyTunes:

Pozwala sterować wybranym medialnym odtwarzaczem zainstalowanym w systemie
bezpośrednio z poziomu Thunderbirda.

Quicktext:

Rozszerzenie pozwalające zdefiniować grupy szablonowych tekstów, które można
później wklejać do redagowanych wiadomości. Mogą to być zarówno długie cytaty,
pojedyncze wyrazy, jak i sygnaturki. W opcjach można ustalić także domyślny
temat wiadomości, słowa kluczowe, klawiaturowy skrót i preferowany format –
text/html.

AutoCopy:

Automatycznie bądź za pomocą wybranego skrótu klawiatury kopiuje zaznaczony w
wiadomości tekst do schowka i/lub automatycznie przenosi go do okreslonej
lokalizacji. Ikona na pasku stanu informuje o stanie pracy rozszerzenia oraz
pozwala na jego włączenie lub wyłączenie.

Compactfolder:

Dodaje ikonę do paska narzędzi, która czyści profil użytkownika z usuniętych
wiadomości.

Delete Junk Context Menu:

Dodaje do menu kontekstowego folderów polecenie przeniesienia do kosza lub
bezpośredniego kasowania wiadomości zaznaczonych wcześniej jako niepożądane.

Maximize Message Pane:

Pozwala zmaksymalizować okno podglądu wybranej wiadomości, przysłaniając na
chwile listę wiadomości.

Timestamp:

Dodaje w menu kontekstowym polecenie wstawienia do edytowanej wiadomości
znacznika czasu. W opcjach można precyzyjnie określić format bieżącej daty.

Image Zoom:

Pozwala przeskalować wskazana kursorem grafikę dołączona do wiadomości
pocztowej.

MagicSLR:

Usprawnia procesy wysyłania i ściągania wiadomości. Dodaje do paska narzędzi
kilka odrębnych ikon, których rola jest szybkie realizowanie
wybranych/zadeklarowanych działań. Wysyła/przypomina o niewysłanych
wiadomościach, przełącza automatycznie tryby połączenia (online/offline),
ignoruje pytania o hasła, pobiera wiadomości tylko z autoryzowanych kont, a w
przypadku grup dyskusyjnych pomaga ściągać wyłącznie oflagowane wiadomości.

Toggle Word Wrap:

Pozwala wyłączyć standardowy tryb przenoszenia wiersza do kolejnej linii po 72.
znaku. Wpisywany/wklejany tekst zawijany jest wówczas zgodnie z szerokością
okienka.

QuickMenuMC:

Zapamiętuje lokalizacje folderów do których przenoszono/kopiowano ostatnio
wiadomości. 4 ostatnio wykorzystywane foldery są wówczas zawsze na pierwszym
miejscu w menu kontekstowym.

Signature Switch:

Pozwala przygotować kilka sygnaturek (podpisów) i szybko, a przy odpowiednich
ustawieniach nawet automatycznie, wklejać je do wiadomości.

Stacked View Extension:
Dodaje jeszcze jeden układ rozmieszczenia paneli w oknie Thunderbirda. Listę
wiadomości umieszcza bezpośrednio pod lista folderów, a okno podglądu wiadomości
powiększa na cała wysokość.

abcTajpu:

Pozwala w prosty sposób wprowadzić do tekstu nietypowe znaki – litery i ich
zmiękczenia pochodzące z obcych języków (rosyjski, hebrajski, grecki, arabski).
Do tego można zdefiniować w ustawieniach własny język (np. polski) i uzyskać
szybki dostęp do znaków diakrytycznych, co umożliwia wprowadzanie ich bez użycia
klawiatury.

Remove Duplicate Messages:

Pozwala szybko usunąć z wybranego folderu powtarzające się wiadomości (odrębne
polecenie w menu kontekstowym). W opcjach można zdefiniować szereg różnych
warunków porównywania wiadomości (identyfikator ID, data, temat, autor) i trybu
ich usuwania.

Correct Identity:

Thunderbird może mieć aktywne jednocześnie tylko jedno domyślne konto SMTP. To
rozszerzenie pozwala bardziej elastycznie zarządzać procesem wysyłania
wiadomości i integrować ze sobą wybrane adresy i konta.

Enigmail:

Oparty na licencji OpenPGP moduł do szyfrowania wiadomości.

Minimize to Tray:

Pozwala zminimalizować okno Thunderbirda do pojedynczej ikony na pasku zadań. W
opcjach można ustawić różne warianty powrotu (jedno lub dwuklik).

Mail Redirect:

Dodaje do menu kontekstowego wskazanej wiadomości polecenie Przeadresuj, które
pozwala szybko przekierować wiadomość do innego odbiorcy.

Mailbox Alert:

Pozwala przypisać każdemu folderowi odrębny schemat komunikatów, które informują
użytkownika, że w wybranym folderze pojawiły się nowe wiadomości. W opcjach
można ustawić różne warianty graficzno – dźwiękowych alertów.

Open Long Url:

Ułatwia otwieranie długich adresów URL.

URL Link:

Ułatwia otwieranie nieklikanych/ blednie napisanych adresów URL. Poza tym
rozszerzenie pozwala konwertować adresy pocztowe na ich internetowe odpowiedniki
np. z someone@somesite.com na http://www.somesite.com.

Attachment Extractor:

Ułatwia hurtowe zapisywanie załączników z/do wybranych/wytypowanych
katalogów/lokalizacji.

Jabberpresence:

Z poziomu Thunderbirda można weryfikować dostępność wybranych użytkowników sieci
Jabber.

Allow Empty Subject:

Umożliwia wysyłanie wiadomości bez tematu.

Move Search Items:

Pozwala przenieść pole wyszukiwania wiadomości do paska narzędzi.

MessageFaces:

Pozwala dołączać do nagłówków wiadomości mały graficzny obrazek w formacie .png,
o rozmiarach nie przekraczających 48 x 48 pikseli i wielkości maksimum 726
bajtów.

Addressbooks Synchronizer:

Pozwala automatycznie synchronizować kontakty z książki adresowej (.mab). Dane
mogą być przechowywane na wybranym komputerze w lokalnej sieci bądź też na
zdalnym serwerze FTP lub WebDAV (http/https).

accountex:

Pozwala wyeksportować/zaimportować ustawienia kont pocztowych POP3/IMAP.

Toolbar Buttons:

Pozwala poszerzyć paletę ikon na pasku narzędzi poleceniami z menu
kontekstowych.

withAttach:

Dodaje alternatywny tryb wysyłania wiadomości, który wymusza/przypomina o tym,
że do wiadomości miał być dołączony jakiś załącznik. Ponadto rozszerzenie dodaje
dwa nowe polecenia, które wymuszają pozostawienie załączników w odpowiedziach.

Display mail route:

W nagłówku e-maila wyświetla graficzne oznaczenia, które ułatwiają rozpoznanie
skąd i przez jakie serwery wiadomość dotarła do komputera.

Launchy:

Otwiera zawarte w e-mailu odnośniki w ścisłe wybranych zewnętrznych programach
dostosowanych do obsługi określonych rozszerzeń.

Forumzilla:

Pozwala ściągać i przeglądać w oknie Thunderbirda internetowe blogi, tak jak
standardowa pocztę. Wybrane blogi dostarczane sa do czytnika za pośrednictwem
kanału RSS (blog musi mieć taka formę kolportażu).

Mozilla Calendar:

Zaawansowany kalendarz z modułem do przypominania o ważnych terminach.

Allow HTML temporary:

Pozwala czasowo akceptować wyświetlanie kodu HTML.

Slideshow:

Pozwala szybko przejrzeć graficzne załączniki dołączone do wiadomości w trybie
slajdu.

Fast Mail Redirection:

Pozwala szybko przekazać wybrana wiadomość do innych odbiorców. W opcjach można
ustawić maksymalnie piec adresów.

Shift-Delete Controller:

Chroni przed przypadkowym kasowaniem wiadomości.

Duplicate Contact Manager:

Pomaga znaleźć w książce adresowej duplikaty, porównując ze sobą niektóre dane:
nazwa adresata, imię, nazwisko, adresy pocztowe. W przypadku znalezienia dwóch
pozycji, w których rubryki zawierają podobne dane, program daje użytkownikowi
możliwość skasowania jednej z nich.

NoBlankQuote:

Automatycznie usuwa z odpowiedzi puste wiersze miedzy watkami.

SwitchProxy Tool:

Pozwala szybko przełaczac sie miedzy różnymi serwerami proxy.

SmoothWheel:

Pozwala dostosować szybkość przewijania wiadomości przy korzystaniu z rolki
wbudowanej w myszkę.

MR Tech Local Install:

Pomaga zarządzać zainstalowanymi rozszerzeniami/motywami, ułatwiając dostęp do
opcji konfiguracyjnych, segregując alfabetycznie rozszerzenia czy też
archiwizując je tymczasowo na dysku twardym komputera.

Sort Extensions and Themes:

Pozwala posortować alfabetycznie wszystkie zainstalowane rozszerzenia w oknie
menedżera.

Może cię też zainteresować

Newsy

Mają one przewozić także testy na obecność COVID-19 i wyposażenie ochronne.

Newsy

Od 2 lipca każdy użytkownik będzie mógł z nich korzystać w pełni.

Newsy

Google zapewnia, że dane użytkowników są zabezpieczone przed nielegalnym wykorzystaniem.

Newsy

Wiadomości podszywały się pod właściciela konta.