Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Ruby. Tao programowania w 400 przykładach

Obiektowy język programowania o nazwie Ruby został stworzony w 1995 roku przez Japończyka Yukihiro Matsumoto. Jego zadaniem było zapewnienie programistom jak największej wygody i ułatwienie im czerpania satysfakcji z pracy nad nowym oprogramowaniem.

Autor: Hal Fulton
Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak

Format: B5
stron: 912
Wydawnictwo: Helion
Data wydania: Grudzień 2007
Cena książki: 117,00 zł

Ocena: 5/6

Od kilku lat Ruby zdobywa coraz większą popularność wśród twórców serwisów internetowych, głównie za sprawą środowiska Ruby on Rails. W przyswojeniu zasad programowania w tym języku oraz związanej z nim filozofii myślenia pomocna jest prezentowana książka.

W obszernym wprowadzeniu autor opisuje w jaki sposób postrzega język Ruby i wyjaśnia jakimi założeniami kierował się przygotowując liczącą ponad dziewięćset stron publikację. Zasadnicze rozważania rozpoczyna od przeglądu języka obejmującego wprowadzenie do programowania obiektowego, podstawy składni i semantyki oraz uwagi związane z dynamicznymi aspektami Ruby.

Począwszy od drugiego rozdziału mamy do czynienia z pogrupowanymi tematycznie poradami odnoszącymi się do konkretnych obszarów zastosowań prezentowanego języka. Autor przedstawia techniki operowania na łańcuchach znaków, uczy posługiwania się wyrażeniami regularnymi, pokazuje w jaki sposób tworzyć aplikacje w kilku wersjach językowych. Dowiadujemy się ponadto, jak wykonywać różnego rodzaju obliczenia numeryczne, poznajemy zastosowania symboli i przedziałów oraz operujemy na danych związanych z przechowywaniem informacji o dacie i godzinie. Nie zabrakło także materiałów traktujących o strukturach danych począwszy od tablic, przez kolejki, stosy aż po grafy.

Kontynuując lekturę przyswajamy informacje o operacjach wejścia-wyjścia, składowaniu danych oraz zaawansowanych technikach programowania obiektowego. Warto zwrócić uwagę na porady odnoszące się do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika. W dobie wzrastającej popularności procesorów wielordzeniowych należy też docenić rozdział traktujący o programowaniu wielowątkowym.

Programiści sięgający po tę pozycję dowiedzą się również w jaki sposób uruchamiać zewnętrzne programy z poziomu języku Ruby, poznają wartościowe uwagi związane z formatami danych, a także uzyskają pomoc w zakresie testowania, diagnozowania i dystrybucji tworzonych programów. Godne odnotowania są też materiały przybliżające tworzenie rozwiązań sieciowych, aplikacji internetowych oraz programów rozproszonych. Całość wieńczy zestawienie zasobów zapewniających dostęp do użytecznych materiałów i do społeczności programistów korzystających z języka Ruby.

Hal Fulton przygotował podręcznik, który wspomaga programistów w procesie rozwiązywania różnego rodzaju problemów w oparciu o język Ruby. W licznych przykładach przybliża nie tylko elementy tego języka i związane z nim techniki programistyczne, lecz prezentuje również sposób myślenia obowiązujący w świecie jego użytkowników. O tego typu postawie z uznaniem wypowiada się sam twórca języka. We wstępie do książki twierdzi wręcz, że autor publikacji podejmując trudne wyzwanie zaprezentowania Ruby uczynił to w taki sposób, jakby czytał w jego myślach. Zwraca także uwagę na korzystny wpływ społeczności programistów na ostateczną postać drugiego wydania książki. W przypadku tego typu pozycji trudno jest pokusić się o lepszą rekomendację

Może cię też zainteresować

Internet Maker

Kilka wydań temu zaprezentowaliśmy framework Ruby On Rails. Trudno się dziwić jego popularności wśród wielu webdeveloperów. Jego zalety są bowiem oczywiste – pozwala łatwo...

Internet Maker

PHP zdobył przed laty popularność jako język skryptowy do tworzenia stron internetowych. Wzięła się ona z pewnością stąd, że jeszcze kilka lat temu nie było alternatywy dla szybkiego, prostego...

Internet Maker

Czy któryś programista webowy interesujący się najnowszymi trendami nie słyszał o Ruby on Rails? Jeśli tak, to spieszę z wyjaśnieniami. RoR to framework napisany w języku Ruby. Jak każdy framework, ma...

Internet Maker

Uznaliśmy, że warto dalej drążyć temat Ruby on Rails. Aby przybliżyć faktyczne możliwości platformy, postanowiliśmy stworzyć przykładową aplikację. Będzie to jeden z tych programów, który niemal zawsze stanowi...