Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Firefox może więcej

Firefox (http://www.firefox.pl), podobnie jak Maxthon i wiele innych współczesnych programów, daje sie swobodnie konfigurowac i dostrajac do potrzeb użytkownika. Modułowa budowa programu sprawia, że można go w każdej chwili wzbogacic o kolejny zestaw niestandardowych funkcji. Oto przeglad najpopularniejszych wtyczek dla Firefoksa.

IE Tab
Zdarza się, że niektóre witryny zoptymalizowano pod kątem Internet Explorera, przez co w innych przeglądarkach adresy takie nie prezentują się w sposób prawidłowy lub nie działają na nich niektóre usługi. IE Tab z poziomu menu kontekstowego pozwala otwierać takie właśnie strony na karcie Firefoksa, wykorzystując do tego silnik Explorera. W opcjach można nawet zdefiniować adresy stron, które domyślnie mają się otwierać w takim trybie.

GooglePreview
Rozszerza wyniki wyszukiwań uzyskanych w Google i Yahoo o miniaturowy zrzut ekranu każdej strony. W opcjach można ustawić maksymalną ilość zrzutów na jedną stronę.

BetterSearch
Wyświetla graficzne miniatury stron obok wyników znalezionych przez internetowe wyszukiwarki (obsługa dwunastu najpopularniejszych wyszukiwarek).

Firefox Showcase
Sporządza miniaturki stron z otwartych kart. W opcjach można elastycznie ustawić wiele parametrów widoku, podglądu i nawigacji pomiędzy stronami.

Image Zoom
Skaluje grafiki na stronach WWW. Po instalacji menu kontekstowe prawego klawisza myszy udostępni dużo opcji zmieniających w różny sposób wielkość zaznaczonej grafiki, np. powiększ/zresetuj/pomniejsz wielkość obrazka, powiększ o zadeklarowany procent, przeskaluj do ściśle określonej wielkości (z zachowaniem proporcji lub nie) itp.

Mouse Gestures
Rozbudowany zbiór funkcji odpowiedzialnych za sterowanie pracą przeglądarki poprzez tzw. gesty myszy. W opcjach można precyzyjnie ustalić, które przyciski mają współuczestniczyć w procesach przeciągania wskaźnika, jakie mogą być limity czasowe dla niektórych operacji, tolerancje błędów, zasady powtórzeń, rozmiary gestów (w pikselach) czy kolory śladów. Wbudowany edytor pozwala także pozmieniać jeśli trzeba domyślne szablony gestów.

Imagepref
Pozwala szybko ukryć wszystkie grafiki na aktywnej zakładce.

Open Image In New Tab
Dodaje do menu kontekstowego polecenie umożliwiające otwarcie wskazanej grafiki na nowej karcie.

PageZoom
Wtyczka rozszerzająca standardowe polecenia zmiany rozmiarów strony (czcionek). W opcjach można ustalić domyślną wielkość, zakresy powiększania/pomniejszania i alternatywne skróty klawiaturowe.

SwitchProxy Tool
Wtyczka w formie belki narzędziowej, pozwalająca szybko przełączać się między różnymi, zadeklarowanymi wcześniej w ustawieniach serwerami proxy – także anonimowymi.

Password Maker
Menedżer i generator haseł dostępu. Wprowadzone do wtyczki dane mogą być na różny sposób szyfrowane, archiwizowane (import/eksport), a nawet drukowane.

Unhide Passwords
Odsłania prawdziwy tekst ukrywający się za gwiazdkami w czasie wklepywania wszelkiego typu haseł na stronach WWW. W opcjach można włączyć bądź wyłączyć jawny tryb edycji oraz określić dekoracje czcionki dla pól z hasłami.

QuickJava
Dwa przyciski na pasku stanu, których rolą jest szybkie włączanie/wyłączanie obsługi rozszerzeń Javy i JavaScriptu.

SecurePassword Generator
Pomaga wygenerować i skopiować do pamięci niepowtarzalne hasło składające się z określonych w opcjach wartości i reguł.

Advanced Search Sidebar
Podręczna, szybka wyszukiwarka pozwalająca zadawać z poziomu przeglądarki bezpośrednie pytania do różnych wyszukiwarek lub serwisów encyklopedycznych – Wikipedia, Encyklopedia PWN, Allegro, Google i inne.

CustomizeGoogle
Szeroko konfigurowalne i częściowo zlokalizowane rozszerzenie modyfikujące wyniki zapytań uzyskanych za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Wtyczka selektywnie usuwa m.in. reklamy tekstowe i dopisuje do wyników odwołania do innych światowych wyszukiwarek, pozwalając szybko przekierować na nie pytania.

Launchy
Pozwala otwierać zawarte na stronie odnośniki w ściśle wybranych zewnętrznych programach dostosowanych do obsługi określonych rozszerzeń. Potrafi samodzielnie rozpoznać ok. 50 znanych aplikacji, ale można do tej listy dopisać także inne.

Linky
Wspomaga otwieranie stron WWW, na których jest wiele odnośników. Pozwala otworzyć na osobnych kartach wszystkie odsyłacze w zaznaczonym fragmencie tekstu, otwierać nieklikalne odsyłacze zapisane jako zwykły tekst, weryfikować poprawność kodu na stronach itp.

Cooliris Previews
Pozwala podglądać w odrębnym okienku linki uzyskane w wyniku działań niektórych wyszukiwarek, w tym Google. Oprócz stron internetowych, można także podglądać dokumenty DOC i PDF.

Split Link
Skraca odsyłacze na stronach WWW, usuwając z nich przekierowania i inne parametry ukrywające rzeczywisty adres odnośnika. Adresy mogą być skracane ręcznie, osobno dla każdego wybranego odsyłacza lub automatycznie, dla wszystkich odsyłaczy razem w czasie ładowania strony.

MediaPlayerConnectivity
Pozwala odtwarzać zagnieżdżone na stronach WWW zasoby multimedialne w wybranym wcześniej zewnętrznym programie.

Openselectedlinks
Pozwala otworzyć jednym kliknięciem wszystkie odsyłacze znajdujące się w zaznaczonym uprzednio bloku tekstowym.

TabMixPlus
Rozbudowany zestaw funkcji odpowiedzialnych za obsługę i działanie systemu kart (zakładek). Pozwala dowolnie konfigurować różne warianty otwierania/zamykania kart, właściwości nawigacji pomiędzy kartami, blokowanie, zapamiętywanie adresów czy ustalanie wizualnych stylów, np. postępu ładowania. Do tego dochodzi odrębny zestaw poleceń podporządkowujących nawigację różnym przyciskom i ruchom myszy i system zapisywania stanu przeglądarki, który umożliwia szybki powrót do stron WWW otwartych w ostatniej sesji.

Fasterfox
Przyspiesza ładowanie i wyświetlanie stron WWW. Rozbudowane opcje pozwalają precyzyjnie dostosować różne ukryte parametry lub zdać się na domyślne warianty ustawień. Więcej na ten temat – patrz MI 12/05, str. 95.

Colorful Tabs
Nadaje kolejnym otwieranym kartom różne kolory, ułatwiając w ten sposób ich identyfikację. W opcjach można ustawić dziesięciostopniowy zakres intensywności kolorów.

CTC
Dodaje polecenie Zamknij kartę do menu kontekstowego prawego klawisza myszy.

2 Pane Bookmarks
Praktyczne rozszerzenie standardowej funkcji przeglądania ulubionych zakładek w bocznym panelu przeglądarki. Wtyczka dzieli okienko zakładek w panelu na dwie części, w górnej ukazując jedynie same katalogi, a dopiero w dolnej nazwy stron (zakładki) z poszczególnych katalogów (podobnie jak w Operze).

Bookmark Duplicate Detector
Sprawdza czy dodawany do ulubionych kolejny adres WWW nie jest już przypadkiem zapisany gdzieś w zakładkach. Jeśli tak, to ukazuje się okienko z informacją co do aktualnej lokalizacji adresu i pytaniem czy należy go powielić.

Bookmarks Synchronizer
Pozwala automatycznie lub ręcznie aktualizować/synchronizować zakładki na różnych komputerach. Należy tylko na każdym komputerze zainstalować wtyczkę i identycznie skonfigurować opcje dostępu do wybranego serwera, na którym przechowywana będzie zawsze świeża i na bieżąco aktualizowana lista zakładek. Wtyczka może automatycznie ściągać i uaktualniać zakładki przy starcie Firefoksa i/lub uaktualniać listę zakładek na serwerze w czasie zamykania przeglądarki.

ShowIP
Pokazuje na pasku stanu adres IP serwera, na którym umieszczona jest strona WWW. Poza tym, w menu kontekstowym (po naprowadzeniu wskaźnika myszy na adres IP) można uzyskać bezpośrednie przekierowania do różnych serwisów internetowych specjalizujących się badaniu internetowych zasobów, które od razu podadzą wyniki dla danego adresu IP – właściciel domeny, geograficzna lokalizacja serwera, analiza drogi przebytej przez pakiety (traceroute) itp.

Stealther
Automatycznie zaciera wszelkie ślady działań realizowanych w przeglądarce w czasie serfowania po sieci. Usuwa historię odwiedzin (włącznie z autouzupełnianiem paska adresu), pliki cookies, czyści bieżące pliki z katalogu cache, usuwa materiały ściągnięte przez menedżera pobrań oraz dane wprowadzane do formularzy.

AutoCopy
Automatycznie bądź za pomocą wybranego skrótu klawiatury kopiuje zaznaczony na stronie tekst do schowka i/lub automatycznie przenosi go do określonej lokalizacji.

Minimize to Tray
Pozwala zminimalizować okno przeglądarki do pojedynczej ikony na pasku zadań. W opcjach można ustawić wariant powrotu (jedno kliknięcie lub \”dwuklik\”).

ScrapBook
Podobnie jak kopiarka witryn, wtyczka pozwala zapisać stronę i opcjonalnie powiązane z nią linki wraz z grafikami na dysku twardym. Alternatywnie pozwala także kopiować zaznaczony na stronie tekst i zapisać w formie notatki w bazie danych programu. Zapisane na dysku materiały można przeszukiwać, a nawet edytować, dopisując do zarchiwizowanych materiałów dodatkowe notatki.

PTTL
Pozwala automatycznie zapisywać/dopisywać zaznaczony na stronie tekst do nowego/istniejącego pliku tekstowego, i to z zachowaniem informacji co do czasu i źródła (adresu strony). Poza tym dostępne warianty pozwalają automatycznie wklejać zaznaczone teksty do wiadomości pocztowych, a także otwierać strony WWW zapisane w postaci nieklikalnych odsyłaczy.

PlainOldFavorites
Dodaje do paska menu dodatkowy zestaw ulubionych zakładek, które pobierane są wprost z konkurencyjnej przeglądarki Internet Explorer.

Bookmarks LinkChecker
Pozwala sprawdzić z poziomu menedżera zakładek różne wartości zgromadzonych odsyłaczy i odpowiednio je oznaczyć graficznymi ikonami – strona nie istnieje, brak dostępu do strony, strona ma przekierowanie na inny adres, strona istnieje, ale nie była dotychczas otwierana w przeglądarce, strona została zaktualizowana od czasu ostatniej wizyty, strona nie została w żaden sposób aktualizowana od ostatniej wizyty.

Snapper
Pozwala zrobić szybki zrzut ekranu z uprzednio zaznaczonego myszką obszaru strony (włączanie/wyłączanie za pośrednictwem ikony na pasku stanu). Zrzuty, w wybranym miejscu i pod wybraną nazwą, zapisywane są w formacie PNG.

Gmail Space
Pozwala wykorzystać dwugigabajtowe konto pocztowe w serwisie Gmail jako e-dysk do przenoszenia plików bezpośrednio z poziomu karty Firefoksa.

Pix2Fone
Pozwala stworzyć tapetę na komórkę ze znalezionej w sieci grafiki. Polecenie w menu kontekstowym poprowadzi do specjalnego kreatora, który zapyta najpierw o model komórki, a później przedstawi różne warianty przycięcia lub dopasowania wybranej grafiki do wyświetlacza w telefonie. Na koniec pozostanie otwarcie w telefonie odpowiedniej strony WAP (http://wap.pix2fone.com) i wklepanie specjalnego numeru podanego wcześniej przez kreatora. Opcjonalnie przygotowaną tapetę można też wysłać SMS-em.

Web Marker
Pozwala zaznaczać na kolorowo różne bloki tekstów na stronie WWW. Poszczególne bloki wyróżnionych tekstów mają przy tym od razu interaktywny charakter, pozwalając użytkownikowi jednym kliknięciem szybko przeskakiwać z jednej pozycji na następną (wstecz i w przód). Bieżący blok zaznaczenia zmienia zawsze kolor na zielony, a wszystkie pozostałe na żółty. Stronę z zaznaczonym tekstem można też od razu dodać do ulubionych, i to wraz z zakładką, dzięki której późniejsze otwarcie strony przeniesie od razu do zaznaczonego fragmentu.

HostIP.info Geolocation Plugin
Po naprowadzeniu wskaźnika myszy na odsyłacz wyświetla w dymku informacje na temat lokalizacji wskazanego zasobu – adres URL, host, IP, nazwa państwa i miasta.

Dictionary Tooltip
Pozwala wywołać z poziomu menu kontekstowego okienko ze słownikową wykładnią zaznaczonego na stronie wyrazu.

Quick Context
Po zaznaczeniu na stronie jakiegoś tekstu natychmiast wyświetlane jest menu kontekstowe, bez konieczności klikania prawym klawiszem myszy.

OperaView
Dodaje do menu kontekstowego polecenie umożliwiające otwarcie wskazanego łącza w przeglądarce Opera.

Copy Plain Text
Dodaje do menu kontekstowego alternatywne polecenie kopiowania zaznaczonego tekstu, tyle że już bez oryginalnego formatowania.

PopupSound
Pozwala przypisać sygnały dźwiękowe trzem zdarzeniom: zablokowanie okienka z reklamą, kliknięcie odsyłacza, zakończenie pobierania pliku.

SmoothWheel
Pozwala dostosować szybkość przewijania strony i zakres przesunięć przy korzystaniu z rolki wbudowanej w myszkę.

GmailManager
Powiadamiacz pocztowy sprawdzający w określonych przedziałach czasu konta na serwerze GMail. W opcjach można ustawić różne priorytety dostępu i podglądu.

LinkPreview
Po naprowadzeniu wskaźnika myszy na odsyłacz w dymku lub menu kontekstowym pojawia się podgląd strony. Podgląd działa jednak wyłącznie wtedy, gdy odsyłacz wskazuje na główną stronę serwisu.

Crash Recovery
W przypadku zawieszenia przeglądarki, pozwala odtworzyć ostatnio oglądane strony/karty.

Work Offline
Umieszcza w prawym dolnym rogu przeglądarki ikonę, która przełącza Firefoksa między trybem pracy online a offline.

Yet Another Window Resizer
Dodaje do menu kontekstowego cztery polecenia, które pozwolą szybko przeskalować okno przeglądarki do wybranego/zadeklarowanego rozmiaru.

Line Marker
Pozwala wyróżnić kolorem (9 wariantów) zaznaczony blok tekstu.

MR Tech Local Install
Pomaga zarządzać zainstalowanymi rozszerzeniami/motywami. Dodaje ikonki do menu narzędzia, sortuje rozszerzenia według alfabetu, skraca drogę do opcji konfiguracyjnych, archiwizuje rozszerzenia, pozwala hurtem włączać/wyłączać rozszerzenia, sprawdzać aktualizacje i wykonywać szereg innych czynności związanych z rozszerzeniami.

Update Notifier
Informuje użytkownika komunikatem w dymku o uaktualnieniach wśród zainstalowanych rozszerzeń.

SendStory
Pozwala automatycznie przenieść zaznaczony na stronie tekst do nowej wiadomości pocztowej, uzupełniając ją adresem strony, z której została skopiowana.

FFMyIP
Wyświetla na pasku stanu aktualny adres IP komputera.

Save Image in Folder
Dodaje do menu kontekstowego bezpośrednie polecenie zapisu wskazanej grafiki w wybranym wcześniej katalogu. W opcjach można z góry zdefiniować ścieżki do kilku katalogów i wymusić różne operacje (np. automatyczna zmiana nazwy czy nadpisywanie plików).

Mozilla Archive Format
Pozwala zapisać wczytaną do przeglądarki stronę w pojedynczym pliku archiwum. Pliki mogą być zapisane w formacie .maf (Mozilla) lub .mht (Microsoft).

FireMule
Dodaje do menu kontekstowego polecenie przechwycenia jednym kliknięciem wszystkich linków eDonkeya/eMule’a (ed2k://).

ImTranslator
Narzędzie do szybkiego tłumaczenia zaznaczonych na stronie tekstów/wyrazów z jednego języka na inny (przeszło 40 wariantów, ale bez możliwości przekładu na polski). Poza tym tekst można sprawdzić pod kątem poprawnej pisowni, znaczenia (słownik) lub wyeksportować go do wiadomości pocztowej.

Screen grab
Pozwala zrobić zrzut ekranu strony WWW do pliku PNG. Dostępne są trzy warianty zrzutów: cała strona jak po przewinięciu, tylko jej widoczny w danym momencie fragment, całe okienko przeglądarki wraz z paskiem tytułu i paskiem stanu. Wtyczka wymaga obecności w systemie wirtualnej maszyny Javy (JVM).

Flags
Wyświetla na pasku stanu ikonkę z flagą państwa, jeśli adres WWW wczytanej strony zakończony jest dwuliterową nazwą domeny. W przypadku domen organizacji, zakończonych na .com, .gov, .org itp., wyświetlany jest tylko status, który przekierowuje bezpośrednio na stronę IANA (http://www.iana.org).

Create Disposable Email Addresses
Tworzy i wkleja do formularzy adresy pocztowe, które przygotowywane są specjalnie na jeden raz przez serwis Trashmail (http://trashmail.net). Dzięki tej usłudze można logować się na niepewne serwisy WWW, wymagające podania adresu poczty, bez ryzyka udostępnienia rzeczywistego adresu poczty spamerom.

Paste Email
Pozwala zdefiniować w ustawieniach kilka adresów pocztowych i później szybko je wklejać do formularzy jednym kliknięciem myszy (rozwijane opcje w menu kontekstowym).

Tab URL Copie
Dodaje do menu Edycja polecenie Copy Tab URLs, które kopiuje automatycznie do schowka adresy wszystkich otwartych zakładek.

QuickNote
Podręczny notes zintegrowany z przeglądarką. Można określić cztery odrębne pliki do których będą zapisywane tekstowe informacje – wyedytowane ręcznie bądź skopiowane ze strony WWW (polecenie w menu kontekstowym).

Xinha Here
Graficzny (WYSIWYG) edytor HTML, który pozwala zmodyfikować opis w polu tekstowym formularza, wykorzystując do tego celu różne wartości kodu HTML. Edytor może integrować się z oknem przeglądarki lub działać niezależnie w odrębnym okienku.

Menu Editor
Pozwala zmodyfikować zestaw poleceń w menu kontekstowym prawego klawisza myszy i w rozwijanych poleceniach paska menu. Zależnie od preferencji wybrane polecenia można ukryć lub przenieść do innej grupy narzędzi, a w razie zamieszania zresetować całość do domyślnych ustawień przeglądarki.

FireFoxMenuButtons
Pozwala przypisać poleceniom z rozwijanych menu odrębne ikony i umieścić je w typowy sposób na pasku narzędzi (polecenie Dostosuj). Rozszerzenie dodaje w tej sposób aż 41 nowych ikon.

FoxyTunes
Pozwala sterować medialnym odtwarzaczem zainstalowanym w systemie za pośrednictwem przycisków na pasku stanu przeglądarki. Rozszerzenie jest w stanie współpracować w ten sposób z większością popularnych odtwarzaczy (19 programów).

Viamatic foXpose
Wywołuje na pierwszy plan nową kartę, na której widać miniaturowe zrzuty stron z wszystkich pozostałych kart.

Tiny.pl
Dodaje do menu kontekstowego polecenie Tiny.pl, które automatycznie tworzy w serwisie alternatywny, krótki adres strony i kopiuje go do pamięci.

Smart-cursor
Zmienia domyślną ikonę kursora myszy, gdy ten znajdzie się nad odsyłaczem prowadzącym do skryptu, wyskakującego okienka czy adresu pocztowego. Pozwala w ten sposób z góry rozpoznać, co się kryje za odnośnikiem na stronie WWW.

FlashGot
Pozwala zintegrować z przeglądarką niemal każdego downloadera i uczynić z niego domyślnego menedżera pobrań. Na liście obsługiwanych przez wtyczkę aplikacji do ściągania plików znajduje się blisko trzydzieści pozycji.

DownThemAll
Rozbudowany, niezależny menedżer pobierania plików (downloader), który z wysoką precyzją pozwala ustalać, jak, co, kiedy ma być ściągane i gdzie/jak zapisywane.

Adblock Plus
Skuteczna wtyczka do ukrywania bądź całkowitego usuwania reklam ze stron WWW. Wtyczka ma długą listę reklamowych serwerów, którą można samemu uzupełniać, modyfikować, a nawet archiwizować (import/eksport).

VideoDownloader
Ułatwia kopiowanie na dysk plików multimedialnych (np. filmów) zagnieżdżonych na stronie WWW.

PDF Download
Ułatwia podgląd dokumentów PDF, pozwalając określić, jak i w czym mają być otwierane – w oknie/karcie przeglądarki czy w domyślnej/wybranej przeglądarce PDF-ów. Poza tym można ustalić różne warianty tymczasowej konwersji dokumentu z PDF na HTML.

Download Sort
Rozszerzenie standardowej funkcji ściągania plików. Wtyczka pozwala precyzyjnie skonfigurować, gdzie mają być domyślnie zapisywane określone rodzaje plików. Można przygotować wiele odrębnych schematów i każdemu z nich przypisać odpowiednie atrybuty pobrań, warunki nadpisywania plików czy informowania o błędach.

Download Statusbar
Wtyczka zastępująca standardowy menedżer pobierania. Pozwala wnikliwie raportować wyniki bieżących działań. Na pasku stanu, w lewym dolnym rogu przeglądarki dla każdego procesu z osobna przedstawiany jest pasek z graficzną skalą postępu kopiowania. Naprowadzając wskaźnik myszy i klikając pasek można w dymku uzyskać szereg dodatkowych informacji: skąd i dokąd wędruje plik, jaki jest jego rozmiar, przybliżony czas kopiowania i średnią szybkość kopiowania.

Flashblock
Blokuje odtwarzanie flaszowych animacji, nie pozwalając na ich ładowanie. W miejscu grafiki widać wówczas jedynie graficzną ikonkę, symbolizującą obecność tego typu prezentacji.

Download Embedded
Wykrywa osadzone na stronie pliki SWF (flash) i MOV (filmy QuickTime) i inicjuje proces ich ściągania na dysk twardy. Ikona w kształcie czerwonej strzałki na pasku stanu sygnalizuje obecność takich elementów na wczytanej stronie i pozwala przejrzeć/wybrać pliki do pobrania.

InfoRSS
Czytnik kanałów RSS, zarówno tekstowych, jak i dźwiękowych (podcasty). Skróty z subskrybowanych kanałów są wyświetlane na pasku stanu przeglądarki, skąd można nimi swobodnie zarządzać.

Extended Statusbar
Wyświetla na pasku stanu informacje na temat ilości grafik na stronie (załadowane/wszystkie), \”ciężaru\” strony (wielkości w kB), szybkości i czasu ładowania.

Show Image
Dodaje do menu kontekstowego polecenie doładowania wskazanej grafiki, jeśli ta nie ukazała się na stronie (Show Image).

ImgLikeOpera
Blokuje ładowanie grafik na stronę WWW lub filtruje je według ustalonych przez użytkownika kryteriów: ściągaj wszystkie grafiki, tylko te znajdujące się już w pamięci podręcznej cache, tylko te będące odnośnikami inicjującymi nowe strony, blokuj wszystkie grafiki.

CookieSafe
Kontroluje i zarządza procesami ładowania plików cookies. Bezpośrednio z paska stanu można blokować lub otwierać plikom cookies drogę do komputera, uwzględniając adresy witryn i ich tymczasowe atrybuty (domena, sesja, adres).

Różne

NoScript
Zabezpieczenie blokujące działanie skryptów Javy na otwieranych stronach WWW. W opcjach można ustawić różne warianty ostrzegania/informowania o wykryciu skryptu na stronie, a także zdefiniować adresy witryn, które będą miały prawo wykonywać kod skryptu (strony banków i innych zaufanych witryn).

StumbleUpon
System wzajemnej adoracji polegający na promowaniu najciekawszych witryn. Użytkownik (po rejestracji i zalogowaniu) może polecać ciekawe adresy innym i jednocześnie sam korzystać z bazy najciekawszych stron. W czasie rejestracji można sobie wybrać kategorie, które najbardziej nas interesują.

Forecastfox
Podręczna i na bieżąco aktualizowana prognoza pogody dla wybranego wcześniej miasta. Wystarczy zdefiniować kod miasta (pomaga w tym specjalna wyszukiwarka) oraz określić styl i położenie belki z informacjami. W wybranym miejscu przeglądarki będzie wówczas widać graficzną i tekstową (dymek) prognozę na dzisiejszy i jutrzejszy dzień, a także miniaturkę satelitarnego zdjęcia, która zaprowadzi do macierzystego serwisu ze szczegółowymi informacjami.

ReminderFox
Rozszerzenie, którego zadaniem jest przypominanie użytkownikowi o zadeklarowanych wcześniej terminach i zadaniach. W opcjach można precyzyjnie ustawić czas/częstotliwość powiadomień, szczegółowo opisać każde zdarzenie i przypisać mu rangę ważności. Globalnie da się także ustawić sygnał dźwiękowy i styl okienka z powiadomieniem.

AdSense Notifier
Podaje na pasku zadań bieżące wartości stanu konta w systemie Google AdSense (patrz MI 6/06 str. 39). W ustawieniach można zdefiniować zakres podawanych informacji: typ reklam, zakres czasu, wartości składników, częstotliwość odświeżania danych itp.

CountdownClock
Stoper odliczający czas jaki pozostał do zdefiniowanego w ustawieniach zdarzenia.

FoxClocks
Wyświetla w wybranym miejscu przeglądarki i w wybranym przez użytkownika formacie aktualną godzinę/datę wybranego wcześniej miasta na świecie.

Może cię też zainteresować

Newsy

Do tej pory funkcja działała jedynie na Google Chrome.

Newsy

Zamiast przeglądarki reprezentuje ono rodzinę produktów.

Newsy

Przyczyną błędu było wygaśnięcie certyfikatu.

Newsy

Uniemożliwi również procedurę fingerprintingu.