Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Dynamiczny DNS

Jak uruchomić serwer dysponując łączem o zmiennym IP? Wbrew powszechnej opinii, do postawienia serwera internetowego nie jest potrzebne łącze o stałym adresie IP. Korzystając z dynamicznej aktualizacji rekordów DNS możemy przypisać nazwę domeny do komputera ze zmieniającym się adresem. Dzięki temu na domowym pececie możemy uruchomić dowolną usługę działającą w architekturze klient-serwer: WWW, FTP, czat, serwer pocztowy, serwer gier itp.

Każdy komputer podłączony do internetu ma przypisany unikalny adres IP, który składa się z czterech liczb oddzielonych kropkami (np. 138.16.52.244). To właśnie te liczby mówią, gdzie można znaleźć daną maszynę, i wszystkie komputery w sieci wykorzystują je do wzajemnej komunikacji. Jeśli chcemy nawiązać połączenie z innym komputerem, musimy znać jego IP.

Posługiwanie się adresami złożonymi z liczb jest dość niewygodne, dlatego twórcy internetu wprowadzili możliwość przypisywania komputerom nazw. Nazwa składa się z kilku członów (np. jan.kowalski.com), z których pierwszy określa konkretny komputer (host), a pozostałe tworzą nazwę domeny. Jednak aby móc korzystać z łatwych do zapamiętania nazw, potrzebny jest system tłumaczący nazwy komputerów na ich adresy. System ten to DNS (ang. Domain Name System).

Podczas rejestracji domeny internetowej określamy nie tylko jej nazwę, ale podajemy również adres serwera DNS, który będzie przechowywał informacje o numerach IP hostów znajdujących się w tej domenie. Ponieważ prawidłowe działanie serwera DNS ma kluczowe znaczenie dla komunikacji w sieci, dlatego zazwyczaj można zdefiniować dwa takie serwery – podstawowy i zapasowy.

Serwisy obsługujące dynamiczny DNS

PlanetDNShttp://www.planetdns.net
Dyn.plhttp://www.dyn.pl
No-IPhttp://www.no-ip.com
Open Domain Serverhttp://www.ods.org
DynDNShttp://www.dyndns.com
Domeny.tvhttp://www.domeny.tv
ZoneEdithttp://www.zoneedit.com
MyIPhttp://myip.us
Yihttp://www.yi.org
Widgehttp://dns.widge.net
DynDSLhttp://www.dyndsl.com
No-IPhttp://www.no-ip.pl

System DNS spełnia swoją funkcję tylko wtedy, gdy zawarte w jego bazie danych informacje są prawidłowe. Jeśli adres komputera ulegnie zmianie, ale nie nastąpi aktualizacja rekordu DNS, to użytkownicy będą kierowani pod błędny adres.

Jeśli mamy wykupiony hosting w firmie komercyjnej, to otrzymujemy zazwyczaj stały adres IP, dzięki czemu konfigurację DNS-a przeprowadzamy tylko raz.

Jeśli chcielibyśmy jednak postawić serwer u siebie w domu, to sytuacja się komplikuje, gdyż wielu dostawców internetu zmienia numer IP za każdym razem, gdy łączymy się z siecią. Dla użytkowników domowych korzystających z łącza jedynie w celu serfowania po sieci lub odbierania poczty stały adres nie jest potrzebny.

Jeśli jednak chcemy, aby inne osoby mogły się łączyć z naszym komputerem za pomocą jego nazwy, to musimy zadbać o to, aby za każdym razem, gdy nasz IP ulegnie zmianie, nastąpiła aktualizacja danych na serwerze DNS.

Wiele firm rejestrujących domeny poszerzyło swoją ofertę o tzw. dynamiczny DNS, pozwalający na przypisanie nazwy domeny do komputera o zmiennym IP. Usługa ta działa w ten sposób, że na komputerze instalujemy specjalny program kliencki.

Typowy klient składa się z dwóch części. Pierwszy moduł działa przez cały czas w tle (często jako usługa systemowa), śledząc zmiany adresu IP i dokonując jego automatycznej aktualizacji na serwerze DNS. Drugi element to uruchamiany przez użytkownika panel kontrolny pozwalający zarządzać aplikacją.

Wykrywanie zmiany adresu IP może przebiegać na dwa sposoby. W pierwszym wariancie zainstalowany klient sprawdza w równych odstępach czasu bieżący adres IP. Jeśli uległ on zmianie od ostatniego sprawdzenia, to następuje aktualizacja rekordu DNS. Druga metoda polega na tym, że program kliencki łączy się co pewien czas z serwerem usługodawcy, i to właśnie serwer, a nie klient, sprawdza czy od ostatniego połączenia nastąpiła zmiana adresu.

Jeśli z jakichś powodów chcemy, aby nasz komputer był czasowo niedostępny dla użytkowników, możemy włączyć tryb offline. W takim przypadku osoby próbujące połączyć się z naszą witryną zostaną powitane stroną informującą o przerwie w działaniu lub też zostaną przekierowane pod określony wcześniej adres IP.

Aktualizacja adresu IP za pomocą URL-a

Oprócz klienta zainstalowanego na naszym komputerze do aktualizacji rekordów DNS można wykorzystać odpowiednio spreparowany link. Takie rozwiązanie pozwala dokonać uaktualnienia z dowolnego komputera podłączonego do internetu.
Poniżej przykładowy URL działający z serwisem ChangeIP:

{html}{stala}https://www.ChangeIP.com/nic/update?u=robert&p=a2h98s&hostname=host.example.org&myip=66.185.162.19{/stala}{/html}

Objaśnienia: u – identyfikator użytkownika, p – hasło użytkownika, myip – adres IP komputera, hostname – nazwa komputera.

Przekierowywanie portów

Niektórzy dostawcy internetu w celu ochrony swoich klientów blokują port nr 25. Port ten jest standardowo wykorzystywany przez serwery pocztowe i jego blokada oznacza w praktyce brak możliwości uruchomienia własnego systemu mailowego. Dlatego też usługa dynamicznego DNS-a często jest uzupełniana o opcję przekierowywania poczty.

Działa to w ten sposób, że przychodzące wiadomości trafiają w pierwszej kolejności na standardowy port serwera firmy obsługującej DNS, a następnie są przesyłane do komputera klienta na wybrany przez niego port.

Często blokowany jest również port 80, wykorzystywany przez serwery WWW. I ten problem można rozwiązać poprzez przesyłanie przychodzących zapytań na inny port: np. próby nawiązania połączenia z adresem www.naszadomena.com (domyślny port nr 80) zostaną przesłane pod adres www.naszadomena.com:8833.

Mechanizm ten można również wykorzystać do zastąpienia długich adresów URL krótszymi i łatwiejszymi do zapamiętania nazwami.

Instalacja i konfiguracja dynamicznego DNS-a na przykładzie serwisu No-IP.com

{tlo_1}

Krok 1. Rejestracja

Zanim zaczniemy korzystać z serwisu, musimy utworzyć nowe konto. Wchodzimy na http://www.no-ip.com i na górze strony klikamy Sign-up Now!, po czym wypełniamy wymagane pola (imię, nazwisko, e-mail oraz hasło). Pamiętajmy, aby podać prawidłowy adres pocztowy, gdyż w przeciwnym razie nie będziemy w stanie aktywować usługi.

{/tlo}

{tlo_0}

Krok 2. Aktywacja konta

Na podany przez nas adres przyjdzie potwierdzenie rejestracji nowego użytkownika w serwisie No-IP.com. W celu aktywowania konta należy kliknąć link znajdujący się na końcu otrzymanej wiadomości.

{/tlo}

{tlo_1}

Krok 3. Logowanie

Po aktywacji konta przechodzimy na stronę główna serwisu i logujemy się, podając swój e-mail oraz hasło.

{/tlo}

{tlo_0}

Krok 4. Dodanie hosta lub domeny

W kolejnym kroku określamy nazwę pod jaką nasz komputer będzie widoczny w sieci. Wpisujemy nazwę hosta i wybieramy jedną z domen oferowanych bezpłatnie przez serwis No-IP.

Jeśli chcemy przypisać do komputera własną nazwę domeny, to musimy skorzystać z płatnego konta Plus.

{/tlo}

{tlo_1}

Krok 5. Instalacja klienta

Teraz musimy zainstalować na komputerze aplikację, która będzie automatycznie uaktualniać nasz numer IP na serwerze DNS. Klikamy zakładkę Downloads, wybieramy odpowiedni system operacyjny i ściągamy plik instalacyjny na nasz dysk.

{/tlo}

{tlo_0}

Krok 6. Uruchomienie programu

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji musimy wpisać e-mail i hasło, które podaliśmy podczas rejestracji. Dzięki temu program będzie mógł automatycznie łączyć się z serwerem.

{/tlo}

{tlo_1}

Krok 7. Konfiguracja

Na koniec warto jeszcze włączyć opcję Run on startup, dzięki czemu program kliencki będzie uruchamiany automatycznie wraz ze startem systemu operacyjnego. W tym celu należy kliknąć w oknie aplikacji przycisk Options i wybrać zakładkę Standard.

{/tlo}

Najciekawsze aplikacje

Nie wszystkie firmy obsługujące domeny ze zmiennym IP dostarczają własny program aktualizujący rekordy DNS. W takim przypadku musimy skorzystać z niezależnych aplikacji, które w odróżnieniu od dedykowanego klienta potrafią współpracować z wieloma różnymi serwisami. Pod względem funkcjonalnym programy te są do siebie bardzo podobne, a różnią się przede wszystkim interfejsem oraz liczbą serwisów, które obsługują.

DirectUpdate 4.0.5

Licencja: trial 60 dni
Obsługiwane serwisy: 98
http://www.directupdate.net

DynSite 1.11

Licencja: shareware 30 dni
Obsługiwane serwisy: 132
http://noeld.com/dynsite.asp

Eldyn 1.0.0.50

Licencja: shareware 30 dni
Obsługiwane serwisy: 10
http://www.eternallines.com/eldyn/

myDynamicIP 1.9

Licencja: shareware
Obsługiwane serwisy: 12
http://www.roconsoftware.com

myDynIPPro 3.0

Licencja: shareware
Obsługiwane serwisy: 25
http://www.roconsoftware.com

Jip Update 0.8b

Licencja: freeware
Obsługiwane serwisy: 11
http://www.bashiro.com/soft/

jipXt 1.1

Licencja: freeware
Obsługiwane serwisy: 11
http://www.bashiro.com/soft/

3D Watch 2.4.307

Licencja: trial 60 dni
Obsługiwane serwisy: 36
http://eurocomp.info/3D/

Dynamic IP Inspector

Licencja: freeware
Obsługiwane serwisy: 3
http://www.desmaki.com/DesDip.html

Dynamic DNS Client

Licencja: trial 15 dni
Obsługiwane serwisy: 19
http://www.sitedevelopers.com/dyndns/

Może cię też zainteresować