Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Budowanie ciekawego widoku listy dla Androida

W tym tutorialu zaprezentuję krok po kroku, jak stworzyć ciekawy widok listy dla urządzeń opartych o system Android.

Efekt końcowy powinien wyglądać tak jak na poniższym screenie:

Krok Zero

Przed przystąpieniem do pracy niezbędna będzie konfiguracja środowiska Eclipse. Jak to zrobić pisaliśmy już w poprzednim tutorialu. Dobrze by było, aby przerobić to, co jest w nim zawarte. Jeśli coś zostało tam opisane, to w tym tutorialu nie będziemy dublować treści.

Krok Pierwszy

Zaczniemy od stworzenia nowego projektu w Eclipse. Parametry przy jego tworzeniu ustawmy jak poniżej:

 • Project name = FancyList
 • Activity name = FancyListActivity
 • Package name = com.example.fancylist

Krok Drugi

Wrzuć jakąś ikonkę ze strzałką do jednego z folderów, które nazywają się drawable (na przykład drawable-mdpi). Można go znaleźć w Eclipse w panelu Package Explorer (zaprezentowano na zrzucie poniżej). Upewnij się, że ikona ta nosi nazwę arrow_icon.png.

Krok Trzeci

Otwórz plik main.xml (również można go znaleźć w Package Explorer) i dodaj poniższy kod:Krok Czwarty

Stwórz nowy plik typu layout o nazwie row.xml. Będzie on odpowiedzialny za wyświetlanie poszczególnych wierszy naszej listy. Powinien zawierać zarówno TextView jak i ImageView. Użyłem tabeli z dwiema kolumnami, aby tekst i strzałka wyświetlane były w tej samej linii.


	 
	   
	 
	     
	 
	       
	 
	       
	     
	   
	 

Krok Piąty

Teraz otwórz plik FancyListActivity.java i zaraz pod linią

public class FancyListActivity extends Activity {

dodaj

String[] items = { "Tekst 1", "Tekst 2", "Tekst 3", "Tekst 4", "Tekst 5", "Tekst 6" };

Jest to tablica typu String, która zawiera tekst wyświetlany w liście.

Krok Szósty

W tym samym pliku zmodyfikuj funkcję onCreate(), aby wyglądała tak jak poniżej:

@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.main);

  ListView list = (ListView) findViewById(R.id.list);

  SpecialAdapter adapter = new SpecialAdapter(this, items);
  list.setAdapter(adapter);
}

Natomiast na samej górze dodaj następujący kod:

import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;

Jak widać, Eclipse pokazuje nam jeszcze jeden błąd odnośnie klasy SpecialAdapter. Na tym etapie nie będziemy się tym zajmować. Klasę tę zdefiniujemy bowiem później.

Krok Siódmy

W tym samym pliku, zaraz pod funkcją onCreate() dodaj poniższy kod:

static class ViewHolder {
  TextView text;
}

Klasa ta posiada odniesienie do kontrolki TextView stworzonej wcześniej w pliku row.xml.

Po kroku szóstym i siódmym sytuacja powinna wyglądać tak:

Krok Ósmy

W celu zdefiniowania wyglądu listy musimy stworzyć klasę BaseAdapter. Cały ten plik powinien mieć taką zawartość:

package com.example.fancylist; 

import java.util.ArrayList;
import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;	
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;	
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.TextView;
import com.example.fancylist.FancyListActivity.ViewHolder;

public class SpecialAdapter extends BaseAdapter {    

    private int[] colors = new int[] { 0xAAf6ffc8, 0xAA538d00 };
    private LayoutInflater mInflater;   
    private String[] data; 

    public SpecialAdapter(Context context, String[] results) {
      mInflater = LayoutInflater.from(context);
      this.data = results;

    } 

    public int getCount() {
      return data.length;

    }

    public Object getItem(int position) {
      return position;
    }

    public long getItemId(int position) {
      return position;
    }  

    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if (convertView == null) {
      convertView = mInflater.inflate(R.layout.row, null);
      holder = new ViewHolder();
      holder.text = (TextView) convertView.findViewById(R.id.headline);
      convertView.setTag(holder);
    } else {

      holder = (ViewHolder) convertView.getTag();

    }	 

      holder.text.setText(data[position]);  
      int colorPos = position % colors.length;	
      convertView.setBackgroundColor(colors[colorPos]); 
      return convertView;
    }

    }

I to wszystko! Możesz teraz skompilować i uruchomić swój program w emulatorze bądź na własnym telefonie.

Student Informatyki i Ekonometrii na Politechnice Gdańskiej, zapalony fotograf i multiinstrumentalista.

Advertisement

Może cię też zainteresować

Testy

Może się wydawać, że profesjonalni artyści korzystają z narzędzi, które są niedostępne dla nas, zwykłych śmiertelników. Niestety, nie istnieją żadne aplikacje, które automatycznie zrobią z nas doświadczonych rysowników, animatorów...

Publikacje

Nie musisz wydawać fortuny, by cieszyć się szybkim, stylowym telefonem z profesjonalnym aparatem.

Testy

Zwolnienie z obowiązku sprzątania? I na to jest aplikacja!

Newsy

Pozwala ona wykryć podłożone AirTagi osobom bez konta Apple.