Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Patrz i słuchaj – Przegląd aplikacji do obsługi podcastów

Technologia goni technologię. Dopiero co zdążyliśmy się oswoić z kanałami RSS, a na horyzoncie już widać rozszerzenia tej usługi, które umożliwiają odbiór nie tylko tekstów, ale i audycji dźwiękowych i filmowych.

Kanałów RSS zawierających załączniki multimedialne w postaci plików audio, a
czasem również i wideo, przybywa niemal z każdym dniem. Prostota wykonania
takiej publikacji, jak i coraz większa popularność łączy szerokopasmowych
sprawia, że rośnie nie tylko grono nadawców tego rodzaju subskrypcji, ale i
odbiorców. Ci ostatni, chcąc sprawnie zarządzać
załącznikami (nazywanymi potocznie epizodami), powinni zaopatrzyć się w
specjalny program, który pozwoli im automatycznie śledzić, a następnie
odsłuchiwać nowości z subskrybowanych kanałów. Oto czołówka aplikacji
przystosowana do takich zadań.

RSSRadio

Wygodny w obsłudze agregator dźwiękowych i tekstowych kanałów RSS, które można
grupować według ustalonych wcześniej kategorii tematycznych (darmowa wersja
dopuszcza obecność maksymalnie pięciu adresów w jednej kategorii). Tekstowe
RSS-y można podglądać w oknie aplikacji, najpierw w formie skrótu (brak polskich
znaków), a po wybraniu odpowiedniego polecenia także w pełnej wersji WWW. W
przypadku podcastów mamy do wyboru różne warianty odsłuchu.

Pierwszy to
skorzystanie z wbudowanego playera. Można od razu odtworzyć wybrany materiał
audio zarówno w trybie offline- gdy całe nagranie jest już na lokalnym dysku,
jak i online- gdy materiał jest dopiero ściągany (streaming).

Drugi wariant to
odsłuch w systemowym Windows Media Playerze, iTunes lub menedżerze jRiver Media
Center (http://www.jrmediacenter.com ), gdzie niezbędna będzie
instalacja specjalnej wtyczki, dostępnej na stronie programu. Ostatni wariant to
odsłuch w domyślnym odtwarzaczu plików PM3, np. w Winampie. Oprócz tego można z
menu kontekstowego przekopiować plik audio do urządzenia przenośnego.

RSSRadio

http://www.dorada.co.uk

Status: shareware

Cena: 17,49 $

 • różne warianty odsłuchu/zapisu
 • obsługa wtyczek
 • limitowanie obciążeń łącza

Opcje
konfiguracyjne pozwalają ustalić, kiedy (terminarz) i w jakim zakresie należy
sprawdzać lub ściągać uaktualnienia, gdzie maja być zapisywane pliki, ile
maksymalnie może ich być w danym folderze, jakie maja mieć nazwy lub opisy, w
jaki sposób ma być realizowane połączenie (proxy) i z jaka maksymalna prędkością
ma następować pobieranie danych.

Adresy kanałów RSS i podcastów można importować
z plików opml bądź inicjować ich obsługę wprost z menu kontekstowego
przeglądarki (IE, Firefox).

Juice Podcast Receiver
(dawniej iPodder)

Polskojęzyczny agregator dźwiękowych i filmowych podcastów. W program wbudowano
obszerna, licząca kilkanaście tysięcy adresów, bibliotekę podcastów. Niestety
nie znajdziemy w niej audycji polskojęzycznych, ponadto użytkownik nie jest w
stanie sam modyfikować bazy, a brak wyszukiwarki utrudnia znalezienie interesujących pozycji. Adresy podcastów, które maja być regularnie monitorowane,
dodaje się do odrębnego panelu \”Subskrypcje\”, wybierając z dołączonej
biblioteki, bądź wklejając skopiowany wcześniej adres do odpowiedniego okienka
przechwytywania.

Juice Podcast Receiver

http://juicereceiver.sourceforge.net

Status: freeware

 • obszerna biblioteka adresów
 • wygodne zarządzanie subskrypcjami
 • polska wersja językowa
 • brak wyszukiwarki w bibliotece adresów

Program nie współpracuje bezpośrednio z żadna przeglądarka, a
opcja importu kanałów z pliku opml nie działa prawidłowo. Adresy dodane do listy
subskrypcji można jednak wygodnie analizować- podejrzeć tytuły plików,
rozszerzenia, wielkości i oryginalne adresy URL (opcja kopiowania i
automatycznego otwierania w przeglądarce).

Zaznaczając konkretne pozycje można
zainicjować ich natychmiastowe pobieranie, a posługując się prostym terminarzem
ustalić, kiedy lub w jakich odstępach czasu program ma sprawdzać i ściągać
uaktualnienia. Na odrębnej liście (zakładce) gromadzone są nazwy ściągniętych
już plików.

Opcje programu pozwalają ustalić maksymalny czas przechowywania
plików (odrębnie dla każdego adresu), domyślny odtwarzacz (iTunes, WMP, Winamp),
lokalizacje zapisu, ilość jednoczesnych wątków pobierania, serwer proxy, schemat
zamiany nazw plików i rodzaje obsługiwanych protokołów/rozszerzeń: .rss, .pcast,
pcast://, podcast://. Ciekawym uzupełnieniem jest opcja wstrzymania pracy, jeśli
na dysku pozostała tylko określona ilość wolnego miejsca.

Doppler

Agregator i menedżer wszelkiego typu RSS-ów, zarówno tych tekstowych, jak i
multimedialnych (audio/wideo). Program wyróżnia się ładnym, przejrzystym
interfejsem, prosta obsługa i poprawna interpretacja polskich znaków w
tekstowych opisach. Subskrybowane adresy można organizować w odrębne kategorie
tematyczne, a następnie czytać bądź odsłuchiwać/oglądać zintegrowane podcasty
bezpośrednio w oknie programu (tylko audio) bądź w wybranym uprzednio
odtwarzaczu filmowym.

Doppler

http://www.dopplerradio.net

Status: freeware

 • poprawna obsługa polskich znaków
 • ładny i przejrzysty interfejs
 • organizowanie kanałów w kategorie
 • współpraca z urządzeniami przenośnymi
 • drobne problemy ze stabilnością

Doppler jest w stanie odtwarzać plik dźwiękowy zarówno z
dysku, jak i z sieci (streaming). W opcjach można określić w jakim odtwarzaczu
ma być uruchamiany materiał audio, a w jakim wideo i jakie formaty każdy z nich
powinien obsługiwać.

Dla każdego adresu z osobna można też ustalić maksymalne
limity pobrań, ilości i wielkości plików, czas przetrzymywania plików na dysku,
tekstowe filtry wyróżnień, a nawet automatyczne uzupełnienia tagów.

Opcje
konfiguracyjne pozwalają określić w jakich godzinach/częstotliwościach ma
następować aktualizowanie kanałów, ile może być jednoczesnych wątków pobierania
i co robić z duplikatami. Doppler dysponuje także specjalnym rozszerzeniem,
które wykryje podłączone do komputera urządzenie mobilne i pozwoli przekopiować
na nie automatycznie najnowsze podcasty.

Program nie współpracuje bezpośrednio z
żadna przeglądarka- adresy kanałów dopisuje się ręcznie bądź importuje z plików
opml. na dysku, tekstowe filtry wyróżnień, a nawet automatyczne uzupełnienia
tagów.

Opcje konfiguracyjne pozwalają określić w jakich
godzinach/częstotliwościach ma następować aktualizowanie kanałów, ile może być
jednoczesnych wątków pobierania i co robić z duplikatami. Doppler dysponuje
także specjalnym rozszerzeniem, które wykryje podłączone do komputera urządzenie
mobilne i pozwoli przekopiować na nie automatycznie najnowsze podcasty. Program
nie współpracuje bezpośrednio z żadna przeglądarka- adresy kanałów dopisuje się
ręcznie bądź importuje z plików opml.

Ziepod+

Agregator tekstowych, dźwiękowych i filmowych podcastów z wbudowanym okienkiem
podglądu audio i wideo. Role odtwarzacza pełni tu systemowy WMP, a co za tym
idzie bezpośrednio w oknie programu można odsłuchiwać lub podglądać jedynie te
formaty, które on obsługuje.

Adresy kanałów dopisuje się ręcznie bądź importuje
z pliku opml. W program wbudowano wyszukiwarkę plików wideo, która przenosi
zapytania do serwisu Yahoo! Video Search, a znalezione wyniki wyświetla w
odrębnej kategorii, adekwatnej do wpisanego zapytania.

Ziepod+

http://www.ziepod.com

Status: shareware

Cena: 19,95 $

 • okno podglądu audio/wideo
 • 4 wersje interfejsu
 • wyszukiwarka plików wideo
 • poprawna obsługa polskich znaków
 • mechanizm oceniania epizodów
 • skomplikowana obsługa

RSS-y i podcasty można
elastycznie szufladkować w wielopoziomowe kategorie i podkategorie, a opcje
konfiguracyjne pozwalają zarządzać subskrypcjami. Dla każdego kanału można
ustalić częstotliwość uaktualnień, miejsce zapisu plików, restrykcje pobrań czy
sposoby nadpisywania tagów.

Globalnie można natomiast ustalić zakresy obciążeń
(watki pobierania),sposoby raportowana (dźwięk/okno pop-up) i reguły usuwania
plików. Do tego dochodzi kilka opcji, takich jak bezpośredni eksport wybranego
pliku do innej lokalizacji, własny kosz czy mechanizm przyznawania ocen
(gwiazdek) poszczególnym epizodom.

BitsCast

Program obsługuje zarówno kanały tekstowe, jak i multimedialne, a odbiór
strumieniowy odbywa się po kliknięciu wiadomości lub epizodu. Jednak pobieranie
plików przebiega w sposób niekontrolowany- program zaczyna ściągać pliki, ale
nie bardzo wiadomo jakie, i w dodatku trudno czasem ten proces zatrzymać.

BitsCast

http://www.bitscast.net

Status: freeware

 • łatwa i szybka obsługa
 • wbudowany podgląd audio/wideo
 • mało poleceń sterujących
 • brak dokładniejszych informacji o zawartości epizodów

Z treścią multimedialna można się zapoznać bezpośrednio w oknie programu- w
czasie odtwarzania dostępne są podstawowe polecenia sterujące (play/pause/stop).
W wiadomościach tekstowych brakuje jednak polskich znaków.

Strony WWW lądują się
automatycznie do okna podglądu, które pełni jednocześnie role przeglądarki.
Informacje prezentowane w podglądzie wiadomości lub epizodów nie pozwalają
ustalić żadnych bliższych szczegółów na temat plików audio jedynie ikona przy
nazwie sugeruje, z jakim rodzajem wiadomości mamy do czynienia.

W program
wbudowano adresy kilkudziesięciu kanałów RSS, audio i wideocastów, a użytkownik
może indywidualnie modyfikować zawartość subskrypcji dopisując kolejne adresy.
Opcje konfiguracyjne pozwolą określić częstotliwość odświeżania, terminy
usuwania, limity ściągania i lokalizacje zapisu. Program współpracuje jedynie z
systemowym odtwarzaczem WMP i przenośnym iPodem.

Nimiq

Mały, darmowy agregator multimedialnych podcastów i tekstowych RSS-ów. Dysponuje
specjalnym menedżerem adresów w postaci internetowych baz opml z posegregowanymi
tematycznie pod- i wideocastami. Można pobrać jedna z takich baz, załadować
zawarte w niej adresy i wybrać subskrypcje. Inny wariant to zaimportowanie do
programu własnej bazy adresowej opml lub ręczne dopisywanie kanałów.

Nimiq

http://nimiq.nl

Status: freeware

 • przejrzysty sposób raportowania skrótów wiadomości
 • podgląd plików audio/wideo w domyślnych odtwarzaczach
 • niekonwencjonalny inteferfejs i sposób obsługi
 • brak pomocy

Aby
sprawdzić, co zawierają poszczególne kanały, należy uruchomić odpowiedni proces
skanowania. Dla tekstowej części skrótów program generuje specjalny raport i
wyświetla go w oknie domyślnej przeglądarki. Odrębny raport przygotowywany jest
dla epizodów. W specjalnym okienku można podejrzeć nazwy, rozszerzenia i
rozmiary plików audio/wideo, zaznaczyć wybrane pozycje i rozpocząć ich
ściąganie.

Postęp kopiowania można podglądać w oknie głównym, a po zakończeniu
pobierania odpowiednim poleceniem w menu kontekstowym uruchomić plik audio lub
wideo w domyślnym odtwarzaczu. Opcje konfiguracyjne pozwalają określić jedynie
lokalizacje zapisu plików, częstotliwość sprawdzania nowości, liczbę
jednoczesnych wątków pobierania i okres przechowywania plików.

HappyFish

Program ma trójpanelowy interfejs i pozwala szybko i sprawnie zarządzać
subskrypcjami. Adresy można dopisywać hurtem z pliku opml, przechwytywać z okna
wbudowanej przeglądarki WWW lub wpisywać ręcznie. Układ okien przypomina program
pocztowy- z lewej lista subskrypcji (bez możliwości tworzenia kategorii), z
prawej lista wiadomości oraz okienko podglądu, które może służyć jednocześnie
jako prosta przeglądarka stron WWW.

HappyFish

http://thirstycrow.net/happyfish/

Status: freeware

 • intuicyjny interfejs i sposób obsługi
 • wznawianie nieukończonych pobrań
 • wymiana danych z urządzeniami przenośnymi
 • mało opcji konfiguracyjnych

Podgląd wiadomości pozwala określić, czy
jest z nią zintegrowany jakiś plik multimedialny. Zasoby dźwiękowe/filmowe można
ściągać pojedynczo na żądanie, bądź automatycznie, według ustalonego wcześniej
harmonogramu lub częstotliwości odpytywania.

Pliki odgrywamy w domyślnych
odtwarzaczach, którym przypisano obsługę określonych rozszerzeń. Mamy też
możliwość wznawiania ściągania plików.Kolejny walor tej aplikacji to
zaawansowany moduł do ręcznej lub automatycznej synchronizacji ściągniętych
plików audio z podłączonym do komputera wymiennym nośnikiem danych- odtwarzacz
MP3 lub inny napęd flash.

Po podłączeniu nośnika program samodzielnie dokona
synchronizacji danych według ustalonego wcześniej schematu aktualizacji
– wszystkie nagrania, tylko ostatnie, tylko z wybranej subskrypcji, tylko te
odpowiadające regułom nałożonego filtra lub lustrzana kopia zasobów.

iTunes

Rozbudowany menedżer plików dźwiękowych i filmowych. Udostępnia wiele adresów
posegregowanych tematycznie i gatunkowo. Można tu znaleźć blisko 35 tys. adresów
samych tylko podcastów, w tym 30 polskojęzycznych (kategoria International/
Polish). W przypadku podcastów użytkownik zdany jest tylko na bazę programu,
niczego nie można dopisać do listy adresów.

iTunes

http://www.apple.com/itunes/

Status: freeware

 • zaawansowany menedżer plików audio/wideo
 • obszerna baza adresów
 • łatwa obsługa
 • skomplikowany proces dopisywania podcastów

Sama obsługa podcastów (oraz innych
mediów) jest jednak wygodna. Można swobodnie zarządzać subskrypcjami, ustalać
jak i kiedy maja być one aktualizowane, jak długo przechowywane, a w okienkach
podglądu podejrzeć tytuł, opis i datę publikacji. Dostępne są także rozszerzenia
ułatwiające kopiowanie i synchronizacje epizodów z przenośnym playerem, ale
dotyczy to tylko firmowego iPoda.

Primetime Podcast Receiver

Mały agregator audio i wideocastów. Wiadomości tekstowe nie są tu jednak w
ogóle obsługiwane. W oknie podglądu można jedynie podejrzeć tekstowa treść opisu
dołączonego do epizodu (bez obsługi polskich znaków), jednak bez możliwości
uruchomienia źródłowej strony WWW. Program współpracuje natomiast z systemowym
playerem WMP i pozwala bezpośrednio we własnym oknie podglądać/odsłuchiwać
ściągnięte materiały audio/wideo (te, które WMP potrafi rozpoznać).

Primetime Podcast Receiver

http://www.primetimepodcast.com

Status: freeware

 • podgląd epizodów i opisów w oknie programu
 • niewielkie możliwości

Przejrzysty
menedżer pobrań szybko wyselekcjonuje materiały z określonego kanału, archiwum
czy ostatniego dnia. Opcje konfiguracyjne pozwalają określić częstotliwość
odpytywań, serwer proxy i sposób raportowania nowości- dźwięk/okienko pop-up. W
programie można też znaleźć opcje, które otworzą ze ściągniętych podcastów
playliste lub przekonwertuja \”w locie\” pliki audio do formatu AAC.

Newzie

Newzie to zaawansowany agregator tekstowych wiadomości RSS. Dodatkowo informuje
o obecności epizodów multimedialnych, jeśli tylko takie są zintegrowane z
wiadomością, i pozwala określić ich lokalizacje, rodzaj (rozszerzenie), wielkość
i czas trwania.

Newzie

http://www.newzie.com

Status: freeware

 • zaawansowane mechanizmy wyróżniania informacji
 • minimalne wsparcie dla podcastów

Klikając link można ściągnąć materiał audio za pomocą domyślnego
lub wybranego menedżera pobrań i odtworzyć nagranie w ulubionym odtwarzaczu. I
na tym kończy się wsparcie dla podcastów.

Program oferuje natomiast zaawansowane
mechanizmy segregowania, wyróżniania, monitorowania i filtrowania wiadomości na
podstawie różnych cech i wartości udostępnianych przez wiadomości- i może to
dotyczyć także informacji na temat dołączonych epizodów.

Może cię też zainteresować

Gaming

DuoCast oraz biały wariant QuadcastS i SoloCast.

Testy

Testujemy słuchawki, które obiecują przenieść nas w samo centrum akcji.

Testy

Rozświetl swoją transmisję za pomocą tego praktycznego gadżetu.