Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Istotną rolę w funkcjonowaniu współczesnych serwisów internetowych odgrywają bazy danych. Usprawniają one proces zarządzania informacjami udostępnianymi w ramach witryn.

Autor: Andrzej Szeląg

Format: B5
stron: 368
Wydawnictwo: Helion
Data wydania: Czerwiec 2008
Cena książki: 57 zł

Ocena: 5/6

Do tworzenia serwisów opartych o bazy danych bardzo często wykorzystywany jest zestaw narzędzi, w skład którego wchodzi język PHP, serwer Apache oraz baza danych MySQL. Jest on stosowany nie tylko w połączeniu z Linuksem, ale również na komputerach pracujących pod kontrolą Windows. W przypadku serwerowych edycji Windows godne rozważenia może być zmodyfikowanie wspomnianego zestawu bez konieczności rezygnowania z języka PHP. Rolę serwera Apache przejmują wówczas usługi IIS, natomiast bazę MySQL zastępuje Microsoft SQL Server. O tym, jak tworzyć i zarządzać bazami danych w oparciu o tego typu konfigurację przekonamy się sięgając po prezentowaną publikację.

Autor rozpoczyna od omówienia środowiska testowego przygotowanego na potrzeby książki i udziela wskazówek pomagających czytelnikom w stworzeniu zbliżonych warunków. Wyjaśnia też, gdzie znajdą pliki z kodami źródłowymi i przykładową aplikacją.

Po zakończeniu niezbędnych przygotowań można przystąpić do przyswajania podstawowych informacji o bazach danych. Materiał poświęcony temu zagadnieniu przybliża takie pojęcia jak tabele, kolumny, wiersze danych, pozwala zapoznać się z typami danych, a ponadto uświadamia rolę jaką spełniają indeksy i klucze. Czytelnicy poznają też architektury i typy baz danych oraz uczą się projektowania i tworzenia relacyjnej bazy danych.

Kolejnym etapem nauki jest opanowanie podstaw posługiwania się strukturalnym językiem zapytań SQL. W oparciu o praktyczne przykłady czytelnicy dowiadują się, jak posługiwać się instrukcjami przeznaczonymi do definiowania danych oraz do manipulowania i kontrolowania danymi. Poznają także najczęściej wykorzystywane klauzule, takie jak FROM czy WHERE.

Do tworzenia interaktywnych serwisów internetowych opartych o bazy danych wykorzystywany jest język PHP. Autor przybliża główne atuty tego języka i omawia jego podstawowe elementy (zmienne, stałe, operatory, wyrażenia, funkcje, tablice). Pokazuje też w jaki sposób za pomocą PHP przetwarzać formularze oraz przeprowadzać operacje na plikach. Odnosi się również do instalacji PHP w systemie Windows.

Kontynuując lekturę czytelnicy mają okazję zapoznać się z architekturą usług IIS, poradami w zakresie instalowania serwera IIS w systemach Windows Server 2003 i Windows Vista oraz wprowadzania zmian w konfiguracji na potrzeby obsługi języka PHP.

Materiał poświęcony bazie danych Microsoft SQL Server przybliża zagadnienia związane z wymaganiami, a także przebiegiem instalacji i konfiguracji zarówno edycji MS SQL Server 2000, jak i MS SQL Server 2005. Autor koncentruje następnie swą uwagę na obsłudze bazy MS SQL Server z poziomu języka PHP. Zwraca uwagę na konieczność oddzielania struktury danych od mechanizmów związanych z ich przetwarzaniem i wizualizacją. W oparciu o przykładową aplikację pokazuje, jak uzyskać połączenie z serwerem i bazą, w jaki sposób wprowadzać nowe informacje, oraz uczy wyszukiwania danych w tabeli bazy danych. Godny odnotowania jest także rozdział poświęcony repozytorium PEAR, umożliwiającemu obsługę różnych systemów baz danych w oparciu o jeden zestaw funkcji.

Książka Andrzeja Szeląga to interesujący przewodnik po zagadnieniach związanych z projektowaniem i implementacją relacyjnych baz danych w oparciu o serwerową platformę Windows. Pokazuje w jaki sposób przygotować środowisko pracy oraz ułatwia stawianie pierwszych kroków w zakresie tworzenia baz danych na potrzeby serwisów internetowych. Ułatwi pracę programistom, którzy chcąc czerpać korzyści z języka PHP, muszą zadbać o jego prawidłową współpracę z serwerami przygotowanymi przez Microsoft.

Może cię też zainteresować

Internet Maker

Baz danych to podstawa nowoczesnych witryn. Zrozumienie zasady ich działania daje nowe spojrzenie na sieć. A w dodatku jest proste.

Internet Maker

Po przeczytaniu poprzednich części publikacji wiesz już jak zainstalować Apache oraz doinstalować do niego PHP. Duet ten nie jest jednak wystarczający dla spełnienia podstawowych potrzeb tworzenia współczesnych aplikacji...

Newsy

Szkolenia dla administratorów baz danych i programistów, którzy chcą kontrolować i zarządzać MySQL oraz doskonalić swoje umiejętności PHP, zorganizuje po raz pierwszy w Polsce Compedium CE.

Internet Maker

PHP zdobył przed laty popularność jako język skryptowy do tworzenia stron internetowych. Wzięła się ona z pewnością stąd, że jeszcze kilka lat temu nie było alternatywy dla szybkiego, prostego...