Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

Obsługa formularzy

Formularze są podstawą aplikacji internetowych. Mimo że na stronach internetowych nie widać ich zbyt wiele, w panelach administracyjnych wszelkiego rodzaju formularzy jest znacznie więcej. To właśnie dzięki formularzom można dodawać treści na strony bez konieczności ręcznej edycji plików czy zawartości bazy danych.

Sposoby wysyłania formularzy

Dane z formularzy mogą być wysyłane na dwa sposoby: za pomocą metody {stala}GET{/stala} oraz {stala}POST{/stala}. Metoda {stala}GET{/stala} jest prostsza w działaniu, ma jednak kilka minusów:

 • dane wysyłane tą metoda dodawane są do adresu URL,
 • długość wysyłanych danych jest ograniczona, bowiem ograniczona jest długość adresu URL.

Wady te nie zawsze jednak są wadami, ponieważ:

 • dane przesyłane w adresie URL pozwalają na przekazanie takiego adresu osobom trzecim, co może być przydatne w przypadku wyszukiwarek,
 • dane w adresie URL można formatować samemu bez konieczności korzystania z formularzy (o tym dalej), przekazując tym samym pewnie informacje do skryptu PHP.

Dane wysyłane metoda post przesyłane są w postaci specjalnie sformatowanego przez przeglądarkę zadania do skryptu PHP.

Przyjrzyjmy się w jaki sposób wysyłane są żądania {stala}GET{/stala} i {stala}POST{/stala} do serwera. Wiedza ta nie jest niezbędna do pracy z formularzami w PHP, może się jednak przydać w przyszłości przy bardziej złożonych aplikacjach (nie wszyscy, nawet zaawansowani programiści, wiedza jak wyglądają takie zadania).

Załóżmy, że mamy prosty formularz:

oraz:

Wypełniony formularz wysłany metoda {stala}GET{/stala} (czyli pierwszy) spowoduje wysłanie do serwera
zadania o postaci:

{stala}GET /logowanie.php?imie=Jan&nazwisko=Kowalski HTTP/1.1{/stala}
{stala}Host: localhost{/stala}

Dane te są to tak zwane nagłówki – informują one serwer o zadaniach przeglądarki. Tutaj zadanie brzmi: \”uruchom skrypt {stala}logowanie.php{/stala}, który znajduje się pod adresem {stala}localhost{/stala}, i przekaż do niego parametry\”. Zaś adres w przeglądarce internetowej będzie miał postać:

{stala}http://localhost/logowanie.php?imie=Jan&nazwisko=Kowalski{/stala}

Jak widać, w adresie URL znajdują się niemal wszystkie informacje z nagłówków wysłanych do serwera w zadaniu.

W przypadku formularza wysłanego metoda POST zadanie wygląda nieco inaczej:

{stala}POST /logowanie.php HTTP/1.1{/stala}
{stala}Host: localhost{/stala}
{stala}Content-Type: application/x-www-formurlencoded{/stala}
{stala}Content-Lenght: 27{/stala}
{stala}imie=Jan&nazwisko=Kowalski{/stala}

Adres URL wygląda tym razem następująco:

{stala}http://localhost/logowanie.php{/stala}

Różnice są znaczne. Tym razem żadne dane nie są umieszczane w adresie URL, zamiast tego wysyłane są w treści zadania (pod nagłówkami – zwróćmy uwagę na linie przerwy między nagłówkami a danymi wysyłanymi do skryptu, jest ona niezbędna).

Nagłówek {stala}Content-Type{/stala} określa typ danych (formularz WWW) i sposób ich zapisu ({stala}urlencoded{/stala} – czyli sposób analogiczny do tego stosowanego w adresach URL; poszczególne wartości oddzielone są znakami {stala}&{/stala}). Nagłówek {stala}Content-Lenght{/stala} określa długość przesyłanych danych (czyli ilość znaków). Wygląda to przerażająco? Nie, bo PHP znacznie ułatwia obsługę danych pochodzących z formularzy. Nie trzeba dbać o analizowanie żądań pochodzących z przeglądarki.

Sprawdzić, czy istnieje element o indeksie 0, można za pomocą funkcji {stala}isset(){/stala}:

if (isset($_POST[\'uzytkownik\'][1])) {
  echo $_POST[\'uzytkownik\'][1];
}

Co można również zapisać jako:

echo isset($_POST[\'uzytkownik\'][1]) ? $_POST[\'uzytkownik\'][1] : \'\';

Funkcja {stala}isset(){/stala} sprawdza czy dana zmienna – w tym przypadku wartość pod konkretnym indeksem tablicy – istnieje. Jeśli istnieje, zwraca ona wartość {stala}true{/stala}, jeśli nie, zwraca wartość {stala}false{/stala}.

Bardzo istotne jest sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników w formularzu. Nigdy nie ufajmy użytkownikom i ograniczmy ich możliwości wprowadzania danych. Jeśli dane maja być cyframi, można sprawdzić czy zostały one poprawnie wprowadzone za pomocą funkcji {stala}is_numeric(){/stala}:

if (!is_numeric$_POST[\'wiek\']) {
  echo \'Wiek musi być liczbą!\';
} else {
  //wprowadzone dane są poprawne
}

Funkcja ta sprawdza czy dane podane jako jej parametr są cyfra. Jeśli tak, zwraca wartość {stala}true{/stala}, jeśli nie, zwraca wartość {stala}false{/stala}.

Jeśli użytkownik ma mieć możliwość wprowadzania danych ułamkowych, przed sprawdzeniem ich za pomocą {stala}is_numeric{/stala} zadbajmy o to, aby dane te miały odpowiedni format – PHP oczekuje, że cześć całkowita zostanie oddzielona od części ułamkowej kropka, użytkownicy mogą zaś używać naprzemiennie kropki i przecinka (w Polsce cześć ułamkowa oddziela się przecinkiem). Zamieńmy więc wszystkie przecinki w sprawdzanym ciągu znaków na kropki:

$_POST[\'cena\'] = str_replace (\',\', \'.\', $_POST[\'cena\']);
if (!is_numeric$_POST[\'cena\']) {
  echo \'Wiek musi bycz liczbą!\';
} else {
  //wprowadzone dane są poprawne
}

W przypadku napisów warto sprawdzić ich długość (funkcja {stala}strlen{/stala}) oraz wyeliminować z nich tagi HTML-a, za pomocą funkcji {stala}strip_tags{/stala}:

$_POST[\'opis\'] = strip_tags($_POST [\'opis\']);

Można także zamienić znaki specjalne HTML-a (takie jak < czy >) na postać, która może być bezpiecznie wyświetlona na stronie internetowej. Służy do tego funkcja {stala}htmlentities{/stala} (pamiętajmy, ze nie radzi sobie ona z kodowaniem ISO- 8859-2, nie ma na szczęście problemu z UTF-8):

$_POST[\'opis\'] = htmlentities ($_POST[\'opis\']);

Jeśli dane pewnego rodzaju mogą przybierać wyłącznie z góry określone wartości (na przykład dane pochodzące z listy rozwijanej), nie zapomnijmy sprawdzać czy na pewno użytkownik nie przemycił do skryptu niepoprawnych wartości.

Im dokładniej sprawdzimy dane pochodzące z formularzy (czy od użytkownika), tym lepiej. Gdy zapoznamy się już z wyrażeniami regularnymi, warto z nich korzystać przy sprawdzaniu nietypowych sytuacji – jak np. kod pocztowy. Ale już teraz mamy wiedze, która pozwoli na napisanie funkcji sprawdzającej poprawność kodu pocztowego – postarajmy się napisać ją za pomocą poznanych funkcji operujących na ciągach znaków oraz poznanej dziś {stala}is_numeric{/stala}.

PHP pozwala także na przekazywanie z formularza danych w postaci tablicy:

Użytkownik 1
Użytkownik 2
Użytkownik 3

Jak widać, nazwa wszystkich pól formularza jest taka sama, została jednak zakończona nawiasem kwadratowym. Dzięki temu w przypadku zaznaczenia kilku pól wyboru informacje o wszystkich zostaną wysłane w postaci tablicy – skrypt {stala}tablica.php{/stala}:

W przypadku zaznaczenia użytkowników 1 i 3 uzyskamy w wyniku działania skryptu napis:

{stala}Wybrałeś użytkowników: 1 3{/stala}

Tak więc dane pochodzące z formularza miały postać tablicy:

$_POST = array (
  \'uzytkownik\' => array (
  1,
  3,
  )
);

Zamiast pętli {stala}foreach{/stala}, można było zastosować zwykła pętle {stala}for{/stala}:

Mimo że jest ona w tym miejscu mniej naturalna, lepiej prezentuje tablicową postać wysłanych danych. Funkcja count zwraca liczbę elementów tablicy – w tym przypadku podtablicy umieszczonej w tablicy {stala}$_POST{/stala} pod indeksem użytkownik. Oczywiście w razie potrzeby można dostać się bezpośrednio do konkretnego elementu tablicy:

echo $_POST[\'uzytkownik\'][1]; // użytkownik 2 - pamiętaj że tablice A indeksowane są od 0!

W takim przypadku musimy być jednak pewni, ze istnieje element o indeksie 0.

Formularze a PHP

Zacznijmy od prostego skryptu wypisującego dane przesłane do niego z formularza za pomocą metody {stala}GET{/stala}:

Skrypt wykonujący to zadanie jest bardzo prosty – {stala}test_get.php:{/stala}

A jak wyglądałoby to w przypadku metody {stala}POST{/stala}?

A oto skrypt PHP – test_post.php:

Na rys. 1 i 2 przedstawiono wynik działania skryptu.

Dane pochodzące z formularzy umieszczane są w tablicy asocjacyjnej – odpowiednio {stala}$_GET{/stala}i {stala}$_POST{/stala} – w której indeksami są nazwy pól formularza (rysunek 3).

Spróbujmy teraz w przeglądarce wpisać następujący adres:

{stala}http://localhost/test_get.php?tresc=test{/stala}

Spowoduje to wyświetlenie napisu test w przeglądarce – skrypt zadział tak, jak w przypadku wysłania tekstu test z poziomu formularza. Można sprobować tego samego dla skryptu {stala}test_post.php{/stala}, jednak w tym przypadku sposób ten się nie powiedzie.

Może cię też zainteresować

Internet Maker

Zbieranie informacji zwrotnych (ang. feedback) od użytkowników serwisu może mieć duże znaczenie dla rozwoju twojego serwisu. Dlatego warto poznać kilka narzędzi, które na różne sposoby umożliwiają zbieranie...

Internet Maker

Formularz w serwisie internetowym może być miejscem budującym w użytkownikach frustrację lub sprzyjającym zwiększeniu ich satysfakcji. Dlatego uczynienie formularzy bardziej użytecznymi może mieć duże znaczenie dla...

Internet Maker

Potrafimy już stworzyć licznik znaków wpisanych do określonych pól formularza. Teraz trochę poeksperymentujemy, dodając funkcjonalność podobną np. do serwisu SMS Orange (http://sms.orange.pl). Chodzi o limit znaków w elementach textarea.

Internet Maker

Tym razem pokażemy, jak dynamicznie dodawać nowe elementy do formularza. Ze znajomością kilku funkcji okaże się to łatwe i szybkie.