SOCJAL
Do góry

Podatek od darowizny rozliczany w PIT 2017

Najlepszym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wypełnienie PIT 2017 online.

Jak co roku większość z nas ma spore kłopoty podczas wypełniania formularzy do rozliczenia podatków PIT. Dla zwykłego Kowalskiego poruszanie się w gąszczu przepisów podatkowych jest nie lada wyzwaniem i budzi wiele wątpliwości. Dlatego najlepszym i coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest wypełnienie PIT 2017 online.

Na wielu portalach podatkowych można znaleźć specjalny program PIT 2017, który  poprowadzi podatnika krok po kroku przez cały formularz podatkowy. Większość zasad dotyczy wszystkich podatników, ale zdarzają się sytuacje, między innymi takie jak otrzymanie darowizny, które wymagają większej wiedzy podczas wypełniania PIT 2017. Od otrzymanej darowizny musimy zapłacić podatek. Jego wysokość jest uzależniona od grupy podatkowej, do której należy obdarowany. Jest także grupa osób zwolniona z tej konieczności.

Wysokość podatku od darowizny w PIT 2017

To, w jakiej wysokości zapłacimy podatek od otrzymanej w danym roku rozliczeniowym darowizny jest wypadkową kwoty darowizny lub jej wartości oraz przynależności do jednej z trzech grup podatkowych, które wyróżnił ustawodawca.

Do I grupy należy obecny, nie były małżonek, małżonek w separacji, zstępni: dzieci, wnuki i prawnuki,wstępni:rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha, teściowie, zięć i synowa.

II grupę stanowią: rodzeństwo rodziców (np. wuj, ciotka),małżonkowie rodzeństwa,rodzeństwo małżonków (np. brat żony – szwagier), małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża),małżonkowie innych zstępnych (np. żona wnuka) zstępni i małżonkowie pasierbów, zstępni rodzeństwa (np. siostrzeniec, bratanek).

Wszystkie pozostałe osoby, które nie zostały ujęte w grupie I i II zaliczane są do ostatniej, III grupy. Przy rozliczeniu PIT 2017, obowiązek zapłacenia podatku ciąży na obdarowanym, jeśli w ciągu 5 lat wartość darowizny przekazana na jego rzecz od jednej osoby przekroczyła limit:

– dla I grupy podatkowej: 9 637 zł

– dla II grupy podatkowej 7 276 zł

– dla III grupy podatkowej 4902 zł

W zależności od tego, do której grupy podatkowej należy obdarowany ustala się wysokość podatku.

Poniższa tabela prezentuje skalę podatkową, którą posłużymy się w rozliczeniu PIT 2017:

Zwolnienie od podatku osób najbliższych darczyńcy:

Jeśli obdarowanymi są członkowie najbliższej rodziny, czyli wszyscy należący do I grupy podatkowej, to jest : małżonek zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (za wyjątkiem teściów, zięcia i synowej), nie zapłacą podatku od darowizny niezależnie od jej wysokości.

Jednak aby nie zapłacić podatku,członkowie najbliższej rodziny powinni w celu uzyskania ulgi:

– zgłosić fakt nabycia własności praw majątkowych lub rzeczy, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza 9637 złotych, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Mają na to czas do sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia nabycia praw majątkowych lub rzeczy. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SD-Z2. Zgłoszenie to ma tylko charakter czysto  informacyjny. Trzeba to zrobić koniecznie, ponieważ niedopełnienie tego obowiązku obciążone jest  karną stawką podatku w wysokości 20% wartości darowizny.

PIT 2017 – przekazanie 1%podatku na OPP.

Tak, jak w poprzednich latach każdy podatnik w swoim zeznaniu rocznym PIT 2017 lub PIT 2017 online może wskazać wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego i przekazać jeden procent należnego fiskusowi podatku tylko tej jednej, wskazanej w wypełnianym formularzu organizacji pożytku publicznego. Przekazanie tej kwoty nie jest związane z żadnym dodatkowym utrudnieniem dla podatnika. Żeby kwota stanowiąca równoważność jednego procenta wyliczonego do zapłaty podatku trafiła na konto organizacji, należy podać właściwe dane pozwalające na prawidłowe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, której konto chcieliby zasilić. Podatnik może przekazać 1% podatku należnego fiskusowi tylko na rzecz organizacji, która widnieje w wykazie, czyli posiada status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada oraz podała numer rachunku bankowego, Organizacja pożytku publicznego, najpóźniej do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym musi podać naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego numer rachunku bankowego do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego. Nie mamy obowiązku podawania celu, na jaki jest przeznaczany 1% naszego podatku.

Co to jest OPP

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Biuletynie Informacji Społecznej znajduje się lista organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Wykaz ten w stosunku do każdej organizacji zawiera informacje takie, jak:

– nazwa;

– adres siedziby organizacji

– numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

– numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Status organizacji pożytku publicznego można otrzymać pod warunkiem, iż działalność prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Organizacja pożytku publicznego, oprócz możliwości otrzymania 1% podatku, jest również zwolniona od:

– podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych,

– opłaty skarbowej i opłat sądowych

Otrzymane środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności statutowych i związanych z pożytkiem publicznym.

Przekazanie kwoty 1% na konto organizacji pożytku publicznego może nastąpić tylko po wpłaceniu należnego  podatku przez podatnika.

Wskazując wybraną organizację pożytku publicznego, na której rzecz ma być przekazany 1% należnego fiskusowi podatku,sami decydujemy, do jakiej organizacji i na jaki cel faktycznie wydane zostaną nasze podatki. Urząd skarbowy przekaże 1% podatku wskazanej organizacji na wniosek podatnika. Za taki wniosek uważa się wskazanie w zeznaniu podatkowym PIT 2017 albo w korekcie tego zeznania, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego a także kwoty nieprzekraczającej 1% wyliczonego, należnego fiskusowi podatku do przekazania na rzecz tej organizacji. Żeby Urząd Skarbowy mógł przekazać tę kwotę na rachunek wskazanej organizacji, najczęściej fundacji, podatnik musi dokonać zapłaty pełnej kwoty podatku, który stanowił podstawę do wyliczenia jednego procenta, jednak nie później niż dwa miesiące od upływu terminu składania zeznania podatkowego PIT 2017. Ważne jest również, żeby deklarację podatkową złożyć do urzędu skarbowego w terminie wskazanym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Można to zrobić w formie tradycyjnej lub wypełniając PIT 2017 online. Na konto OPP pieniądze trafiają w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Urząd skarbowy dokonuje przelewu na rachunek wskazany przez organizację w wykazie organizacji pożytku publicznego.

OPP otrzyma informacje o podatniku

Jeśli podatnik wypełniając formularz PIT 2017, również PIT 2017 przez internet zadeklarował 1% swojego podatku wskazanej OPP, naczelnik właściwego urzędu skarbowego, do którego zostało złożone zeznanie, ma obowiązek przekazywania wskazanej organizacji pożytku publicznego imienia, nazwiska i adresu podatnika, wysokości wskazanej w zeznaniu kwoty  oraz przeznaczeniu kwoty przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy). Może się to jednak stać tylko wtedy, gdy podatnik wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie miejsce w formularzu. Wszystkie dane zostaną przekazane przez urząd do organizacji pożytku publicznego w formie pisemnej w lipcu lub w sierpniu w roku w którym zostało złożone zeznanie podatkowe. W rozliczeniu PIT 2017 identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywa się wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Jaką kwotę można przekazać na OPP?

Maksymalna kwota, jaką możemy, za pośrednictwem urzędu skarbowego przekazać organizacji pożytku publicznego wynosi 1% wyliczonego w PIT 2017 podatku. Oczywiście w czasie wypełniania deklaracji podatkowej można wskazać kwotę niższą. W przypadku, gdy składamy więcej niż jeden formularz, w każdym możemy również przekazać 1% podatku wykazanego w tej deklaracji na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.

Nie ma konieczności podawania w rocznym zeznaniu podatkowym celu, na jaki jest przeznaczany 1% naszego podatku. Taki cel może być jednak wskazany – możliwe jest zatem doprecyzowanie na co dokładnie nasze pieniądze zostaną przekazane.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Publikacje

 • Telewizor portalem do świata sztuki: Yves Behar opowiada o The Frame

  The Frame to wielki krok we właściwym kierunku.

  Michał Lis30/10/2017
 • Woda i technologia

  Jak bardzo wodoodporne są wodoodporne gadżety? Porzućcie wrzucanie telefonów do wanny – czas na coś więcej!

  Agnieszka Stradecka13/10/2017
 • Nowoczesne kolarstwo

  W kolarstwie liczy się przede wszystkim siła człowieka – psychiczna i fizyczna. Czy jednak nowe technologie mogą zmieniać granice wytrzymałości?

  Agnieszka Stradecka02/10/2017
 • Kawa i technologia

  Czy najnowszej generacji ekspresy do kawy i garść sztuczek mogą ze zwykłego miłośnika espresso uczynić prawdziwego baristę?

  Maciej Adamczyk07/09/2017
 • Wyścigi dronów

  Zawody wyścigowe z dronami zdolnymi do lotu z zawrotnymi prędkościami to sport przyszłości.

  Maciej Adamczyk04/08/2017