Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Włodzimierz Gajda

Internet Maker

Procedura wypełniania bazy danych rekordami na podstawie plików z danymi dzieli się na dwie części: implementację aplikacji oraz wprowadzanie danych.

Internet Maker

Prezentowany szablon jest ograniczony od dołu i od góry przez poziome pasy. W ten sposób realizowane jest dostosowanie szablonu do rozdzielczości: pasy zawsze rozciągają się od lewej do prawej krawędzi przeglądarki. Środkowa...

Internet Maker

Opisywany szablon ma stałą szerokość. Wykorzystuje tzw. czyszczenie, które nadaje elementom pływającym odpowiednią wysokość. Ponadto w nagłówku, przy użyciu pozycjonowania względnie bezwzględnego, rozjaśniany jest fragment zdjęcia.

Internet Maker

Kaskadowe arkusze stylów dołączane do witryn WWW zawierają definicje formatów poszczególnych elementów HTML. Artykuł zawiera przegląd najważniejszych informacji dotyczących języka CSS.