Connect with us

Cześć, czego dzisiaj szukasz?

Newsy

Wielki Brat patrzy – zdalne monitorowanie obiektów

Sieć lokalną i internetową można wykorzystać na wiele sposobów. Jednym z nich jest możliwość zdalnego monitorowania pomieszczeń lub innych zewnętrznych obiektów za pomocą kamer internetowych.

Komputer, łącze internetowe, kamera i odpowiednia aplikacja to podstawowy zestaw potrzebny do przygotowania systemu monitorowania. Odpowiednia integracja tych zasobów w jeden sprawnie działający mechanizm pozwoli śledzić wybrane obiekty z komputera lub na stronie WWW.

Komfort obsługi i zakres funkcji takiego systemu uzależniony jest jednak od technicznych możliwości poszczególnych jego składników. Szybki komputer gwarantuje płynną i stabilną pracę, wydajne łącze umożliwia transmisję obrazu o wysokiej jakości (czasami nawet z wielu kamer jednocześnie), a rozbudowany program zarządzający pozwala na swobodne dostrajanie parametrów monitoringu do potrzeb użytkownika.

Oto czołówka najbardziej znanych aplikacji wspomagających tego typu przedsięwzięcia i krótka charakterystyka ich funkcji.

Active WebCam

http://www.pysoft.com
Status: shareware
Cena: 29 $
Ocena: 6/6

 • różne warianty retransmisji obrazu
 • transmisja audio
 • szyfrowanie i ograniczanie dostępu
 • kreator konfiguracji
 • zabezpieczenie przed zawieszeniem
 • informacje na telefon komórkowy

Lider w tej kategorii oprogramowania. Active WebCam jest w stanie współpracować niemal z każdym sprzętem do rejestracji obrazu. Może to być zarówno konwencjonalna kamera internetowa USB, kamera IP z własnym niezależnym adresem, cyfrowa bądź analogowa wideokamera podłączona do wejścia (Firewire lub BNC), a nawet zwykła karta telewizyjna.

Zależnie od potrzeb i mocy komputera program może jednocześnie obsługiwać i podglądać w oknie swojego interfejsu obraz z wielu źródeł. Retransmisja obrazu na stronę internetową może być przeprowadzona na trzy sposoby.

Pierwszy to strumieniowy przekaz wideo (Stream to Web server). Użytkownik zakłada konto na serwerze producenta, program retransmituje na nie przekaz, a inni użytkownicy odbierają w przeglądarce bezpośredni obraz z kamery. Drugi sposób to bezpośrednia zamiana komputera w serwer (HTTP Server). W takim przypadku musi on mieć jednak publiczny, stały adres IP. Ostatnia metoda to regularne odświeżanie zrzutu ekranu na specjalnie przygotowanej stronie internetowej (FTP Upload).

Jest jeszcze czwarta metoda udostępniania podglądu, tyle że w jej przypadku obraz z kamery można śledzić wyłącznie na komputerze w okienku specjalnego playera (Remote Access), a ponadto oprócz obrazu pozwala retransmitować także dźwięk, a sam przekaz może być wówczas szyfrowany i zabezpieczony hasłem dostępu.

Program udostępnia także szereg funkcji konfiguracyjnych: możliwość automatycznego, cyklicznego przełączania źródła podglądu (przydaje się, jeśli do komputera podłączonych jest kilka urządzeń monitorujących), regulowania kompresji, jakości obrazu i dźwięku, częstotliwości odświeżania, ograniczania pola obserwacji (skalowanie, obracanie, przycinanie obrazu), nagrywania transmisji oraz zapisywania zrzutów.

Do tego dochodzi opcja śledzenia zmian na rejestrowanym obrazie i wszczynania określonego alarmu w przypadku zauważenia jakiegoś ruchu w wytypowanym obszarze podglądu, np. wysłanie SMS-a.

Willing WebCam

http://www.willingsoftware.com
Status: shareware
Cena: 39,95 $ (25 $ – wersja Lite)
Ocena: 5/6

 • przechwytywanie pulpitu
 • szeroka paleta filtrów obrazu
 • opcje wznawiania/rozłączania połączeń dial-up
 • praca w trybie ukrytym
 • skomplikowana obsługa

Program o dość dużych możliwościach, ale nieco skomplikowanej obsłudze. Willing jest w stanie współpracować niemal z każdą kamerą podłączoną do komputera. Oprócz śledzenia obiektywu program może dostarczać z określoną częstotliwością zrzuty obrazu z karty TV, pulpitu Windows bądź wybranych plików graficznych obecnych na dysku komputera.

Udostępnianie zrzutów na zewnątrz może być realizowane na cztery sposoby: regularne uaktualnianie strony WWW na wybranym serwerze (wariant FTP lub skrypt PHP), bezpośrednie udostępnianie przekazu zewnętrznym użytkownikom w formie strony WWW (wariant serwera HTTP), bezpośrednia retransmisja obrazu i dźwięku do innego komputera w sieci LAN z zainstalowanym klonem programu (wariant podglądu w oknie bliźniaczej aplikacji) lub automatyczne wysyłanie zrzutu na wybrany adres pocztowy (w tańszej wersji programu dostępny jest tylko ten ostatni wariant).

Willing WebCam pozwala dość precyzyjnie określić częstotliwość odświeżania zrzutów, ich terminarz (kiedy i w jakich godzinach mają być wykonywane zrzuty), warunki dostępu (hasło), zabezpieczenia (SSL) i okrężne połączenia (proxy).

Do tego dochodzi rozległa paleta opcji odpowiedzialnych m.in. za wykrywanie ruchu (regulacja czułości ruchu i nasilenia dźwięku), nakładanie na zrzuty dodatkowych informacji tekstowo-graficznych, czy automatyczne przycinanie i skalowanie zrzutów, a ponadto możliwość pracy w ukrytym trybie działania, możliwość zminiaturyzowania okna podglądu lub wyprowadzenia go na pełny ekran, zapisywania obrazu na dysku w postaci filmowych sekwencji o ustalonej długości i jakości, a także wznawiania i rozłączania połączenia dial-up na czas potrzebny do zaktualizowania zrzutu.

KABcam

http://www.kabsoftware.com
Status: shareware
Cena: 24,95 $
Ocena: 6/6

 • łatwa obsługa
 • wtapianie przezroczystych grafik
 • wsteczny podgląd zrzutów na stronie WWW

Prosty w obsłudze program do retransmisji zrzutów. KABcam może przechwytywać obraz z kamery internetowej podłączonej do komputera lub innego urządzenia wideo i z określoną częstotliwością, w określonych przedziałach czasu wykonywać zrzuty klatek, a następnie wysyłać je do sieci lub zapisywać na dysku komputera.

Graficzne zrzuty w formacie JPG mogą być automatycznie kopiowane na serwer FTP, albo też przesyłane pocztą na wybrane konto pocztowe (niestety brak opcji autoryzacji SMTP).

W przypadku strony WWW uaktualnienia obrazu realizuje się ręcznie poprzez odświeżenie dokumentu HTML, albo automatycznie z wykorzystaniem przygotowanego skryptu bądź apletu Javy. W obu przypadkach na stronie oprócz ostatniego zrzutu można także podejrzeć miniaturki wcześniejszych zrzutów, o ile w opcjach konfiguracyjnych ustawiono tryb dogrywania miniatur.

Opcje konfiguracyjne programu pozwolą ustalić z jaką częstotliwością mają być wykonywane kolejne zrzuty (transfery), jaka ma być ich jakość (opcja progresywnego ładowania) i jakie dodatkowe informacje powinny się znaleźć na każdym zrzucie – określony tekst, bieżąca data, godzina, wybrana grafika (dostępny wariant przezroczystości).

Opcje odpowiedzialne za połączenie uwzględniają warunki stałego, jak i wdzwanianego dostępu (dial-up), a konfiguracja dostępu do serwera FTP pozwala wizualnie wybrać właściwy katalog, utrzymywać pasywny transfer i skonfigurować serwer proxy.

Eyecopia

http://www.eyecopia.com
Status: shareware
Cena: 50 $
Ocena: 5/6

 • duża precyzja wykrywania ruchu
 • katalogowanie filmów według dat i kategorii
 • wysyłanie informacji na pocztę i komórkę (opcja autoryzacji)
 • różne warianty udzielania dostępu
 • zaznaczanie elipsą obszaru, w którym zauważono zmiany
 • brak możliwości wyprowadzenia podglądu na stronę WWW

Program przystosowany do monitorowania obiektów i alarmowania o każdym zauważonym ruchu. W momencie wykrycia jakichś zmian w obiektywie kamery automatycznie rozpoczyna się rejestracja filmu na dysku komputera (format ASF), po czym do ustalonego wcześniej użytkownika (bądź użytkowników) wysyłany jest ostrzegawczy mail.

Zależnie od preferencji może w nim być wyłącznie tekstowa informacja z dokładną datą i godziną zauważenia ruchu, albo graficzny lub filmowy załącznik (w opcjach można ustalić maksymalną wielkość filmu, jaki może być przesłany pocztą – od 1 MB wzwyż). Program automatycznie zaznacza na zrzucie i filmie zieloną elipsą obszar, w którym zauważył ruch. Stosowne powiadomienie może być też dostarczone bezpośrednio na komórkę.

Ostatni wariant podglądu to bezpośredni monitoring obiektu. Program może wówczas pełnić rolę serwera i przekazywać na bieżąco obraz i dźwięk do innego komputera w sieci, w którym działa kopia programu – w takim przypadku trzeba wprowadzić otrzymany od udostępniającego obraz użytkownika adres IP jego komputera i specjalne hasło dostępu.

Opcje programu pozwalają na zmianę monitorować obraz z kilku różnych źródeł, ustalać limity jakości rejestrowanego i zapisywanego obrazu, pracować w ukrytym trybie działania, a nawet precyzyjnie katalogować zarchiwizowane filmy według daty i tematycznej kategorii – filmy z obserwacji obiektów, pomieszczeń, zwierząt, dzieci itp. Każdy film może zawierać jakąś notatkę, a specjalny miernik pojemności sygnalizuje na bieżąco, kiedy filmowy materiał będzie można zgrać na płytę CD.

Twoja Kamera

http://www.twojakamera.pl
Status: shareware
Cena: 499 zł
Ocena: 6/6

 • bezpośrednia retransmisja obrazu (P2P)
 • 7 poziomów czułości wykrywania ruchu
 • różne warianty powiadamiania na komórkę
 • SMTP z opcją uwierzytelnienia
 • zapisywanie wyłącznie ruchomych sekwencji filmu
 • obsługa połączeń dial-up
 • brak możliwości skalowania okna programu

Krajowy produkt o dużych możliwościach przetwarzania obrazu, a przy tym prosty w obsłudze i konfiguracji. Program jest w stanie przechwytywać obraz z cyfrowych i analogowych kamer podłączonych do komputera, przetwarzać go stosownie do woli użytkownika, a następnie wysyłać na wybraną platformę sprzętową – stronę WWW, komórkę (WAP/SMS), pocztę (filmowy załącznik) lub inny komputer w sieci z zainstalowanym klientem odbioru.

Co istotne, w przypadku retransmisji na stronę WWW obraz przekazywany jest bezpośrednio na komputer odbiorcy z pominięciem serwera FTP (opcja P2P). Aby udostępniać strumieniowy przekaz, komputer nie musi mieć nawet publicznego adresu IP; wskazany jest natomiast stały adres IP.

Program jest w stanie monitorować w ten sposób i udostępniać na zewnątrz obraz nawet z 16 kamer jednocześnie, choć bez możliwości automatycznego przełączania podglądu.

Każdej kamerze można natomiast przypisać odrębne ustawienia: źródło (sterownik kamery, wejście wideo), format, odświeżanie (odrębnie podgląd i zapis), kompresja, czułość wykrywania ruchu (7 poziomów), tekst powiadomienia (poczta i SMS), pozwolenie na zdalny podgląd (komputer/komórka), bramki SMS. Opcje konfigurujące dostęp do serwera poczty SMTP uwzględniają uwierzytelnienie.

Z ważniejszych zalet programu należy jeszcze wymienić możliwość rejestrowania wyłącznie tych sekwencji, na których program wykrył ruch i umiejętność automatycznego nawiązywania i rozłączania połączeń dial-up.

HomeGuard

http://homeguard.com.pl
Status: shareware
Cena: 70/129 zł (w zależności od wersji)
Ocena: 6/6

 • polska wersja językowa
 • definiowanie obszaru śledzenia ruchu
 • precyzyjny terminarz
 • alarmowe uruchamianie wybranej aplikacji
 • brak opcji autoryzowania konta SMTP

Polski program do monitorowania obiektów za pośrednictwem internetowej kamery. HomeGuard jest w stanie przechwytywać obraz z kamer USB (do 127 urządzeń) lub karty TV, a następnie transferować z określoną częstotliwością zrzuty na stronę WWW i/lub wysyłać je pocztą na zadeklarowane wcześniej adresy e-mail (w tym drugim przypadku brakuje opcji autoryzacji). Przechwytywane zrzuty mogą być także zapisywane automatycznie na dysku lokalnego lub sieciowego komputera.

Program może śledzić na przemian obraz ze wszystkich podłączonych kamer i z określoną częstotliwością, po kolei przełączać podgląd. Przechwycone zrzuty w formacie JPG mogą być automatycznie opatrywane odpowiednią nazwą (nawet z numerem kamery) i poddane różnym zabiegom strojenia – jakość, tryb szarości, dodatkowe informacje tekstowe (data, godzina i zdefiniowany tekst).

W przypadku strony WWW należy po prostu w edytorze HTML wkleić zdjęcie zrzutu w wybrane miejsce dokumentu (chcąc uzyskać efekt samoodświeżania trzeba jednak samemu wymyślić jakieś stosowne rozszerzenie).

Program ma czułe mechanizmy wykrywania ruchu na obserwowanych klatkach. Można precyzyjnie określić czułość śledzenia zmian, obszar, któremu ma on podlegać i różne warianty alarmowania – poczta (nawet do kilku różnych odbiorców), wybrany sygnał dźwiękowy lub automatyczne uruchomienie wybranego programu na komputerze.

Do tego na dysku lub serwerze zapisywana jest specjalna kopia dwóch ostatnich zrzutów z przed i po wykryciu ruchu, a w oknie aplikacji wyświetlana jest tzw. mapa różnic z wyróżnionym na kolorowo obszarem zmian. W dzienniku zdarzeń pojawia się także stosowny raport.

Program zaopatrzony jest w precyzyjny terminarz, który pozwoli zautomatyzować działania aplikacji i wskazać jej, co i kiedy powinna robić. Odrębne funkcje pozwalają automatycznie nawiązywać i zamykać połączenie dial-up, jeśli jest to jedyny wariant dostępu do sieci.

VisionGS

http://www.visiongs.de
Status: shareware/freeware
Cena: 29,95 $
Ocena: 5/6

 • darmowa licencja (wersja ograniczona)
 • różne warianty strumieniowego przekazu
 • regulacja jasności/kontrastu zrzutów
 • kreator ustawień

Program monitorujący o szerokim zakresie funkcji, przygotowany zarówno dla komercyjnych (Business Edition), jak i niekomercyjnych zastosowań (Private Edition). Ta druga wersja jest wprawdzie okrojona, ale nie wymaga wnoszenia żadnych opłat licencyjnych.

VisionGS pozwala przechwytywać obraz z dowolnego źródła wideo (kamera/tuner) i retransmitować go na zewnątrz w postaci strumieniowego przekazu audio-wideo lub graficznych zrzutów na stronę WWW bądź e-mail (darmowa wersja jest ograniczona do dwóch ostatnich wariantów).

Graficzne zrzuty można tu poddawać różnym dodatkowym zabiegom, takim jak kompresja, skalowanie widoku, dostrajanie kolorów (jasność, kontrast, balans), czy obracanie w pionie lub poziomie. Do tego dochodzi jeszcze specjalna grupa opcji odpowiedzialnych za wtapianie w obraz różnych dodatkowych informacji tekstowo-graficznych.

W programie są także funkcje odpowiedzialne za wykrywanie ruchu i wszczynanie odpowiednich działań – uruchomienie programu/skryptu/polecenia, wysłanie wiadomości pocztowej czy nagranie filmu/wysłanie zrzutu na stronę WWW.

VisionGS może korzystać zarówno z połączeń stałych, jak i wdzwanianych (bez opcji autorozłączania). Wbudowany terminarz pozwoli przy tym określić, w jakich dniach, godzinach i z jaką częstotliwością nawiązywać połączenia i wysyłać zrzuty, które mogą być archiwizowane pod odpowiednią sekwencją nazw na dysku lokalnym komputera.

Cerberus

http://www.paulalanfreshney.com/cerberus/index.htm
Status: freeware
Ocena: 3/6

 • darmowa dystrybucja
 • niezależne ustawienia dla każdej z kamer
 • wyłącznie archiwalny tryb zapisywania zrzutów

Darmowy program do monitorowania wybranych obiektów (nawet z dziesięciu kamer jednocześnie), przystosowany raczej do lokalnej niż zdalnej obsługi. Cerberus potrafi wprawdzie transferować zrzuty na serwer FTP, ale robi to jedynie w trybie archiwizacji, nadając kolejnym zdjęciom ciąg liczbowy. Dostępna jest także opcja wysyłania pocztą informacji/ostrzeżeń w przypadku wykrycia ruchu w kadrze (brak opcji autoryzacji użytkownika).

Mocną stroną programu jest duża konfigurowalność pozostałych opcji dostrajania.

Dla każdej kamery można zdefiniować inne rozdzielczości przechwytywania zrzutów, inne parametry zapisu (nazwa, jakość, lokalizacja), częstotliwości przechwytywania, obszary wykrywania ruchów czy doklejania dodatkowych informacji (tekst, data, grafika).

Do tego dochodzi jeszcze praktyczny moduł śledzenia zachodzących zmian na przestrzeni wybranego odcinka czasu, który działa na zasadzie filmowego przeglądu zarchiwizowanych klatek.

CoffeeCup WebCam

http://www.coffeecup.com/webcam/
Status: shareware
Cena: 32 $
Ocena: 4/6

 • wygodny kreator ustawień i budowy stron
 • prosta obsługa
 • słabo rozbudowane funkcje alarmowania

Program skierowany do mniej doświadczonych użytkowników sieci. Podstawowe funkcje ustawia się tu za pośrednictwem odpowiednich kreatorów. Jeden poprowadzi przez najważniejsze opcje związane z wyborem kamery i dostępem do serwera FTP, a drugi pomoże w przygotowaniu dokumentu HTML i wysłaniu go na serwer.

Korzystając z kreatora stron można ustalić trzy różne wersje dokumentu: standardowy – z pojedynczym okiem podglądu usytuowanym w środku strony; okienkowy – z zewnętrznym podglądem w formie okienka pop-up; zbiorowy – z kilkoma oknami podglądu (każde z innej kamery). Komu nie odpowiada sztywna forma kreatora, to może także wyedytować i poprawić kod strony w trybie tekstowym.

CoffeeCup może pełnić rolę zarówno klienta FTP, który z określoną częstotliwością będzie wysyłał kolejne zrzuty na stronę WWW, jak i serwera HTTP, który sam będzie udostępniał podgląd z kamery innym użytkownikom (wymagany zewnętrzny adres IP).

Ustawienia \”filiżanki\” pozwolą ponadto archiwizować zrzuty, a nawet filmy na lokalnym bądź sieciowym dysku, urozmaicać zrzuty dodatkowymi informacjami (tekst/data) i automatyzować w terminarzu okresy aktywności. Program może pełnić rolę strażnika i informować użytkownika mailem o wykrytym ruchu w wybranym obszarze podglądu kamery.

Inne programy

Kliknij, by skomentować

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nowy numer

Reklama

Może cię też zainteresować

Publikacje

Bezpieczeństwo danych powinno być twoim priorytetem.

Newsy

Pozwalają stworzyć właściwie niezliczone konfiguracje.

Newsy

Pozwala on na przejęcie kontroli nad urządzeniem przez Bluetooth.

Newsy

Tym razem podszywają się oni pod Urząd Skarbowy.