Connect with us

Cześć, czego szukasz?

Internet Maker

formatpixel – Desktop Publishing dla ubogich

Czy skład komputerowy wkrótce przestanie być domeną drogich, specjalistycznych aplikacji? Trudno powiedzieć, ale faktem jest, że w sieci coraz częściej można znaleźć zdalne edytory, które wprawdzie nie dorównują takim potentatom jak Adobe InDesign czy QuarkXPress, ale pozwalają bezpośrednio z przeglądarki przygotować kilkustronicową prezentację elektroniczną.

Termin DTP (ang. Desktop Publishing – publikowanie zza biurka) oznacza działania związane z przygotowywaniem na komputerze materiałów do publikacji na papierze, np. książek lub gazet. Chodzi o odpowiednie rozmieszczenie gotowych już elementów – tekstu, rysunków, zdjęć – na kolejnych stronach, tak aby utworzyć przyjemny dla oka i łatwy do czytania dokument. Do niedawna takie rzeczy robiło się za pomocą bardzo skomplikowanych i drogich programów, jak wymienione we wstępie InDesign czy QuarkXPress. Teraz wystarczy mieć dostęp do internetu i przeglądarkę.

Internetowy serwis formatpixel (http://www.formatpixel.com) oddaje do dyspozycji internautów prosty edytor do składu i łamania tekstu. Oferuje cztery warianty kont o różnej pojemności i cenie: trzy komercyjne i jedno darmowe.

W koncie darmowym możemy:

  • przechowywać i edytować tylko jeden projekt, który musi pozostać w oryginalnej postaci (nie można go ściągnąć na swój komputer),
  • korzystać ze wszystkich funkcji edytora. Zobaczmy więc, jakie możliwości oferuje nam formatpixel.

{tlo_1}

Na stronie głównej klikamy link View the packages.

{/tlo}

{tlo_0}

W następnym oknie wybieramy rodzaj konta i klikamy znajdujące się pod nim polecenie Sign up now!.

{/tlo}

{tlo_1}

Wypełniamy krótki formularz rejestracyjny. Warto w nim dobrać odpowiedni pseudonim (User Name), gdyż będzie on później stanowił końcówkę adresu internetowego dla naszego konta i zawartych w nim prezentacji. Konto pocztowe nie jest weryfikowane, więc nie musi być prawdziwe, tym bardziej że wraz z pozostałymi danymi można je później zmienić na inne. Klikamy Continue.

{/tlo}{tlo_1}

Teraz można przystąpić do edycji pierwszego projektu. Na kolejnej stronie klikamy New project.

{/tlo}

{tlo_0}

Wprowadzamy nazwę dla projektu i zatwierdzamy ją przyciskiem Save.

{/tlo}

{tlo_1}

Nowy projekt pojawi się na liście, skąd można go otworzyć do podglądu, wczytać do edytora (Edit project) lub usunąć (uwaga, tej operacji nie będzie można cofnąć!).

{/tlo}

{tlo_0}

Domyślnie każdy nowy projekt jest ustawiony jako roboczy (Draft), czyli nieukończony. W takiej postaci podejrzeć go może tylko właściciel konta. Po zakończeniu edycji projekt można upublicznić klikając polecenie Settings & Tags i w kolejnym oknie zaznaczając opcję Published.

Projekt można wówczas przypisać do jednej z szesnastu kategorii oraz określić dla niego jakieś słowa kluczowe (tags). Poza tym formatpixel przypisze mu link w postaci kodu HTML, który będzie można umieścić na stronie WWW. Parametry konta pokażą także ile miejsca zajmuje projekt i związane z nim elementy (teksty, grafiki, filmy).

{/tlo}

{tlo_1}

Po otwarciu edytora projekt otwiera się w nowym oknie przeglądarki, skąd mamy dostęp do palety funkcji.

{/tlo}

{tlo_0}

Polecenie Settings ustawia rozmiary projektu (szerokość i wysokość) w pikselach. Za pomocą polecenia Page można określić ilość stron w projekcie – przyciskami New pageDelete dodajemy strony lub je usuwamy. Po zaznaczeniu pary stron (metodą \”przeciągnij i upuść\”) można zmienić kolejność stron.

{/tlo}{tlo_1}

Naprowadzając wskaźnik myszy na ikonkę strzałki przy stronach przechodzimy bezpośrednio do ich edycji.

{/tlo}

{tlo_0}

Polecenie Page color wywołuje pływającą paletę narzędziową, za pomocą której można zmienić kolor tła projektu. Kolor można wybrać ze wzornika lub precyzyjnie określić jego wartość heksadecymalną.

{/tlo}

{tlo_1}

Na palecie narzędzi znajdują się dwie funkcje ułatwiające precyzyjne pozycjonowanie osadzanych elementów: GuidesGrid. Pierwsza włącza lub wyłącza system tzw. prowadnic, które nie są widoczne w projekcie, a jedynie w samym edytorze i służą do automatycznego wyrównywania osadzanych obiektów. Opcja Grid włącza lub wyłącza siatkę, która – podobnie jak prowadnice – pozwala na szybkie i łatwe pozycjonowanie elementów dodawanych do projektu.

Aby dodać do projektu obiekt graficzny w postaci koła lub prostokąta, należy posłużyć się poleceniem New Shape. System wyświetli trzy palety narzędziowe: Shape properties, Colour i Motion controller. Za pomocą pierwszej określimy kształt obiektu i jego dodatkowe właściwości: tryb mieszania kolorów (Blend mode), efekt cienia (Shadow) i kolor obramowania (Outline). Za pomocą palety Colour określimy kolor obiektu, natomiast paleta Motion controller umożliwi przypisanie obiektowi funkcji animowanych.

W palecie narzędzi znajduje się także belka z ikonami, za pośrednictwem których ustala się hierarchię obiektów (który ma być na wierzchu, który pod spodem itp.).

Z każdego dodanego obiektu można zrobić odnośnik, który otworzy w przeglądarce wybraną stronę WWW lub przeniesie na inną stronę projektu. Odpowiednie parametry zdefiniujemy po zaznaczeniu na belce narzędzi polecenia Make link. Natomiast widoczne bezpośrednio obok obiektu symbole graficzne < > służą do jego skalowania.

{/tlo}

{tlo_0}

Na podobnej zasadzie działa polecenie dodawania tekstów New text. Jedynie zamiast palety właściwości obiektów widoczna jest paleta właściwości tekstu (Text properties), w której określa się dekoracje i formatowanie czcionek: rodzaj czcionki (10 krojów), styl (podkreślona, pochylona, pogrubiona itp.), wielkość, odstępy między literami (Kerning), odstępy między wierszami (Leading).

Blok tekstowy można odsunąć od krawędzi warstwy (Padding) bądź nadać mu efekty cienia lub obramowania (Shadow/Outline). Każdy nowy tekst stanowi tu osobną warstwę, którą można przeskalować, przemieścić lub zrobić z niej hiperłącze. Warstwie z tekstem można nadać określony kolor tła lub uczynić ją przeźroczystą.

{/tlo}

{tlo_1}

Każdy projekt ma własną bibliotekę tzw. mediów, czyli grafik, które można załadować do biblioteki z własnego komputera i później wykorzystać w swoich prezentacjach. Aby umieścić w projekcie jakieś zdjęcie czy grafikę, należy kliknąć polecenie New media. Otworzy się okno biblioteki, z której wybieramy obiekt do wklejenia, a jeśli go tam jeszcze nie ma, klikamy Add media, wyszukujemy go na dysku lokalnego komputera i dopiero ładujemy do biblioteki.

Według zaleceń autorów, mogą to być grafiki w formatach JPG, PNG lub GIF o rozdzielczościach nie większych niż 72 dpi i nie przekraczających 940 x 560 pikseli. W przypadku formatu PNG można wykorzystać grafiki z przeźroczystością, nie można natomiast ładować animowanych GIF-ów (wyłącznie statyczne).

{/tlo}

{tlo_0}

Mając już grafikę w bibliotece mediów, klikamy ją i ładujemy w ten sposób do projektu. Załadowaną grafikę można jeszcze poddać kilku modyfikacjom (refleks, rozmycie itp.), przeskalować lub zrobić z niej hiperłącze.

{/tlo}

{tlo_1}

Na dowolnym etapie edycji projektu można zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) skalę podglądu. Służy do tego suwak w prawym górnym rogu ekranu edytora. Po zakończeniu pracy nad projektem zapisujemy jego ostateczną wersję na swoim koncie klikając polecenie Save. Przycisk X w prawym górnym rogu zamyka okno edytora. Aby osadzić prezentację na własnej stronie, kopiujemy z okna ustawień (Settings & Tags) dostępny tam kod HTML i wklejamy go na stronę. Kod otwiera okienko flasha z projektem i jego pełnym podglądem.

{/tlo}

Może cię też zainteresować

Newsy

Prezentacja jest równie ważna co sam produkt. Zamień więc Power Pointa na coś ciekawszego i znacznie bardziej efektownego.

Internet Maker

Większość użytkowników popularnego Excela z reguły wykorzystuje jedynie podstawowe funkcje programu. I choć wielu z nas miało także okazję zapoznać się z bardziej zaawansowanymi funkcjami, to nie widzi dla nich...

Newsy

Mikroblogi przejmują rolę RSS-ów, atak na Twittera jest ciekawszy niż fabuła niejednego filmu, a Gadu-Gadu zaskakuje kolejną reklamą. A niby nic nie dzieje się w Święta…

Newsy

Google chce przyśpieszyć sieć na wszelkie możliwe sposoby, a Microsoft pomaga piratom. Cieszy też pierwsze miejsce Polaków, no i oczywiście Full HD na YouTube.